Bevar Halsanaustan barnehage

Even Hendseth, Heim Høyre.  Foto: John M. Myrhaug

ST-debatt

Det kom som et sjokk på mange av oss, da vi fikk vite at rådmannen foreslo å legge ned Halsanaustan barnehage. Jeg er også overrasket over at posisjonens representanter i formannskapet valgte å støtte rådmannen i dette. For oss i Heim Høyre er en desentralisert barnehagestruktur viktig, dersom vi ønsker at folk skal bosette seg i alle deler av kommunen. Derfor ønsker vi å bevare Halsanaustan barnehage. La meg forklare hvorfor.

For det første mener vi det å legge ned barnehagen er dårlig distriktspolitikk. Dersom vi skal ha sjans til å snu den demografiske utviklingen i kommunen vår, er vi avhengig av at unge barnefamilier flytter hit. Da er det en dårlig idé å legge ned barnehager rundt om i kommunen. For hvem vet hvilken barnehage eller skole som blir neste? Det kan være på Vinjeøra, Valsøyfjord, Svanem, eller på Ven, hvor vi for tiden bygger en ny barnehage til om lag 35 millioner.

Og nettopp dette er interessant. For samtidig som vi bygger en ny barnehage i den ene delen av kommunen, blant annet av den grunn at vi ønsker et desentralisert barnehagetilbud, så velger vi å legge ned en barnehage i den andre delen av kommunen. Sett i lys av at vi legger ned Halsanaustan barnehage, fremstår det som underlig at man samtidig bygger ny barnehage på Ven. Det må være en sammenheng i det vi gjør, og i politikken vi fører. Derfor synes jeg dette framstår som svært spesielt.

Halsanaustan er et levende lokalsamfunn. Her finner vi noen av kommunens mest inntektsgivende arbeidsplasser. Laksenæringen er tungt representert, samt at man har entreprenørbedrifter som for eksempel J. Reiten. Disse gir bygda mange arbeidsplasser, og kommunen vel trengte kroner i form av skatt og havbruksfond.

Helt siden Heim kommune ble opprettet den 1. januar 2020, har vi jobbet mye med å sveise sammen den nye kommunen. Vi har jobbet for å skape et fellesskap og en felles tilhørighet til kommunen. Det er ikke til å stikke under stol, at skepsisen til denne sammenslåingen var størst i Halsanaustan krets. Ved å starte med å legge ned et viktig tjenestetilbud i kretsen, bidrar man ikke til å skape positivt engasjement og oppslutning om prosjektet Heim kommune. Vi har nå vært én kommune i ett år, og jeg mener at mye positivt er på gang i Heim kommune. Derfor er det synd at det nå er foreslått et vedtak som gir dessverre vil gi økt grobunn for skepsisen mot Heim kommune, og som heller kaldt vann i årene på arbeidet med å skape en felles identitet.

Heim Høyre vil kjempe med det vi kan for å bevare Halsanaustan barnehage, og vi oppfordrer alle som er berørt til å gjøre det samme. Dette er ingen enkel kamp, men den er ikke tapt!

Even Hendseth, kommunestyrerepresentant for Heim Høyre