Debatt

Tunnel gjennom Klinghåmmårn

Jeg savner reaksjon fra lokalpolitikerne i Orkland kommune etter de siste hendelsene ved Klinghåmmårn i Klingliene.

Asle Birger Bjørgen savner reaksjon fra lokalpolitikerne i Orkland kommune etter de siste hendelsene ved Klinghåmmåren. Her fra et sammenstøt i desember.  Foto: Arkiv

Asle Birger Bjørgen.  Foto: Arkiv

ST-debatt

Kan det virkelig være sånn at man fra lokalpolitisk side velger å stilltie dette? Må det virkelig skje en alvorlig ulykke med store kvestelser av mennesker, kanskje en dødsulykke til før det blir en reaksjon.

Det første som må skje her er at det fra siste venstresving oppstrøms Klinghåmmårn nedsettes fartsgrensen til 40 km/t ned til Klingøya ved skilting. Deretter må det legges opp til en dosering i svingen rundt Klinghåmmårn, slik det er nå så er det nesten motsatt dosering. Ved panikkbremsing her for kjøretøy på vei nedover medfører at kjøretøyet havner i motgående kjørefelt. Slik det er nå så er det veiteknisk en fadese. Videre må vernebestemmelsene for Klinghåmmårn oppheves. Det vil aldri bli aktuelt å kjøre tog på dette området. For meg er det uforståelig at denne delen er vernet, da jeg ikke kan erindre at dette var tema i forbindelse med verneplanen i utgangspunktet. Det må ha kommet som et tillegg eller blitt behandlet som egen sak senere. Jeg var ansatt som bestyrer ved Orkla Industrimuseum da man startet arbeidet med verneplan for norske jernbaner og burde i tilfelle ha husket dette. Det er viktig å ha i tankene at det er sterk motstand hos lokalbefolkningen for at Klinghåmmårn er vernet.

Når vernebestemmelsene er opphevet må det omgående bygges tunnel gjennom Klinghåmmårn, alternativt fjerne hele haugen. Rent veiteknisk er dette fullt ut mulig uten at det får konsekvenser for tunnelen for Thamshavnbanen selv det etter sigende er dårlig fjell i området. Dette er en unnskyldning fra Statens Vegvesen som ikke holder stikk. Jeg har eksempel på at slike unnskyldninger ikke er uvanlig å bruke av denne etaten. Som eksempel kan jeg nevne første gang det ble foreslått tunnelløsning på veistrekningen Brattøra - Falkenborg i Trondheim. Arkitekt Øyvind Mørk som representerte Bylista i Teknisk utvalg i Trondheim foreslo tunnelløsningen i midten av 1980-årene. Dette ble blankt avvist av Statens Vegvesen på grunn av kvikkleiren i området. Jeg må legge til at forslaget ble nærmest latterliggjort en tid av fagfolk i Statens Vegvesen. Noen år senere foreslo Statens Vegvesen selv denne tunnelløsningen, det ble bygget tunnel og den fungerer utmerket. Metoden er å fryse løsmassen inntil tunnelstøpen er på plass.

Lokalpolitikere, kom ut av skapet og vis handlekraft!