Debatt

Til politikerne i Heim om nedlegging av barnehagen på Halsanaustan

Halsnaustan barnehage.  Foto: John M. Myrhaug

ST-debatt

Har sett behandlinga av saka i formannskapet på kommune-tv og lest sakspapirene.

Vanskelig å finne noe om konsekvensene av vedtaket.

Blant anna:

· Hvor mange barn knytta til Halsanaustan barnehage blir berørt?

· Har barnehagen på Liabø kapasitet til å ta imot barna fra Halsanaustan?

· I tilfelle ikke, må de da reise til Enge?

· Det står at besparingen bl.a. består i redusert bemanning med 4 årsverk. Samtidig sies det at skal finnes løsninger i Heim for alle som er berørt?? Hvor blir det da av reduserte kostnader til lønn?

· Konsekvenser for Stornaustet er ikke nevnt. I dag betaler kommunen 280 000 kr i husleie. Noe som er basisen for driften av Stornaustet. Klarer man ikke å finne en leietaker som kan erstatte dette, er det store sjanser for at Stornaustet må stenge dørene.

· Stornausetet har stor betydning for Halsanaustan:
- Rom for å møtes for lag og foreninger
- Lokaler til utleie for næringsdrivende
- En gymsal som brukes til mange formål; sammenkomster, trening, øvingslokale for Halsa songlag m.m.
- Stemmelokale ved valg
Merkelig at dette ikke var et tema da saka vart behandla. Regner med at kommunen ser det som et stort tap for Halsanaustan, dersom Stornaustet må stenge.

· Arbeidet med å lage sløydsalen i Stornaustet til et lokale for å presentere næringshistorien for Halsanaustan, er kommet langt. Dette prosjektet har en kostnad på 450 000 kr, med planlagt oppstart medio februar. Det er bevilget 200 000 kr fra næringsfondet i Halsa kommune til dette.

Det er en arbeidsgruppe under Halsa Utvikling som driver dette prosjektet, på dugnad.
Dersom Stornaustet må stenge er dette bortkastet arbeid og penger

Håper dette er momenter som blir med når saka skal behandles i kommunestyret den 28. januar.