Debatt

Bygging av bibliotek i Heim

Svar til Reidar Klungervik vedrørende byggesak i Heim kommune.

Henrik Brekken   Foto: Arkiv

ST-debatt

Det blir litt vanskelig å unngå å svare på kommentarene fra Reidar Klungervik på kommentarene angående ovennevnte.

Jeg innrømmer villig at bygningsindustrien ikke er min kjernekompetanse. Men gjennom mange år i forskjellige posisjoner så har jeg nok tilegnet meg en smule praksis her også.

Reidar Klungervik starter med at jeg driver med feilinformasjon vedrørende kostnadene på det nye bibliotekprosjektet. Dette er vanskelig å forstå. I avisa forrige lørdag der prosjektet ble presentert med fint bilde av Kulørn og Reidar Klungervik sto det med store bokstaver at kostnadsrammen var 27,5 mill NOK. Det var mitt utgangspunkt for mine kommentarer i ettertid. I Norsk Standard 3453 står det klart at i et budsjett skal mva være med. Derfor er ikke kostnadsrammen 22 mill NOK !! Epler må sammenlignes med epler.

Så til størrelsen på prosjektet. Det nye prosjektet er større enn det gamle blir det hevdet. Vel, grunnflata er den samme da Fasting Arkitekter har tatt utgangspunkt i våre tegninger. Forskjellen er at man nå har tegnet inn en halvetasje på 90 m2.Dette medfører litt høyere kostnader bygningsmessig, men ikke dramatiske. Det er ikke tegnet inn trapp her. Forståelig nok da dette medfører krav om heis grunnet universiell utforming! Men dette er dyrt det, og er ikke nevnt i kostnadsberegningene fra arkitekten heller! Hvorfor ikke, mon tro??Neste punkt er prosjekteringen. Her er det brukt 1,6 mill NOK. Heldigvis har ikke Heim Kommune betalt dette. De kostnadene har Fylkesbiblioteket tatt på seg. 1,6 mill til denne prosjekteringen er skyhøyt over normal kost. Skulle kanskje tro at også Fylkesbiblioteket har stramme rammer så vi får håpe at ikke dette har gått ut over andre gode prosjekter. Videre synes jeg at Heim Kommune bør være de første til å benytte seg av lokale bedrifter, og i særdelighet når de er billigere.

Og bare så det er klart : Tilbudet som Hemne Prosjekt utarbeidet for få år siden var på 12 mill NOK inkl mva. Derfor må vi sammenligne de 12 mill mot de 27,5 mill vi har på bordet nå. Epler sammenlignes med epler.

Bygget vi snakker om er et enkelt bygg med en ny yttervegg. Her bør det være greitt å få til budsjettet. Likevel ser vi at det legges til en uforuttsett post på 30 %. Det har jeg aldri sett før! Min erfaring er entydig at jo større uforuttsettpost er , jo dyrere blir det.

Reidar Klungervik avslutter sitt innlegg med at han ønsker mere treffsikkerhet i fakta fra min side. I dette tilfellet tror jeg at min treffsikkerhet er langt bedre enn Heim Kommune sin!

Med dette avslutter jeg denne debatten med at selv om andre lokasjoner er på banen så synes jeg Kulørn er en god løsning, men ikke med den prisen som nå foreligger.