Debatt

Bevar regionsykehustilbudet

Orkland Arbeiderparti er sterkt bekymret for om helsetjenestene til regionens innbyggere nå svekkes.

Styret i helse midt har vedtatt kutt på over 200 millioner ved St. Olavs hospital.   Foto: St. Olavs hospital

ST-debatt

Orkland Arbeiderparti er sterkt bekymret for om helsetjenestene til regionens innbyggere nå svekkes.

Styret i helse midt har vedtatt kutt på over 200 millioner ved St. Olavs hospital. St Olav er ikke bare et lokalsykehus, men ivaretar i tillegg regionfunksjoner, spesielt innen kreftbehandling for hele regionen. En innsparing på 200 millioner i en allerede sterkt presset organisasjon, vil uunngåelig føre til et redusert tilbud for pasienter i hele regionen.

Orkland Arbeiderparti mener innbyggerne i regionen skal ha tilgang på sammenlignbare og gode helsetjenester.

Regionsykehuset bør på ingen måte settes på sparebluss, men settes istand til å ivareta sine oppgaver og innbyggerne i regionen uten at regionale funksjoner må reduseres eller falle bort. Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapsløsningene med en sterk offentlig helsetjeneste.

Orkland Arbeiderparti mener sykehusene må få et finansieringsgrunnlag som ivaretar pasientenes liv og helse, uansett bosted.