Debatt

Skolebarn fra Orkdal er på B-laget i Orkland

Barn ved Gjølme, Orkanger, Evjen, Grøtte og Årlivoll skoler er mindre verdt på budsjettet til Orkland kommune enn barn ved Meldal barne- og ungdomsskole.

- Barn på Årlivoll, Gjølme, Orkanger, Evjen og Grøtte har krav på like godt skoletilbud som barn i andre deler av nye Orkland kommune, skriver Småbylista.  Foto: Truls Lereggen

ST-debatt

Orkanger barneskole og Evjen, Grøtte og Årlivoll skoler ligger under normen for bemanning. Meldal ligger over normen. Ulikheter i budsjett og lærertetthet danner i dag et klasseskille i skolene i Orkland. Det må vi anta fører til at barn i gamle Orkdal får mindre hjelp, og at elever med utfordringer har større risiko for å mislykkes i voksenlivet enn elever i gamle Meldal. Orkdalselevene er på B-laget.

Store forskjeller
Budsjettene til tre sammenlignbare skoler, beløp per elev per år:
Meldal: 87 638 kr.
Årlivoll: 80 646 kr.
Grøtte: 76 926 kr.

Mer til skolen som har mest
Like fullt har Hovedutvalg Oppvekst, uten forutgående saksbehandling, vedtatt å øke budsjettet til Meldal med 300 000 kr. Det tilsvarer 1 000 kr ekstra per elev. Begrunnelsen er at Meldal må kutte for fort når vi i løpet av tre år etter kommunesammenslåinga skal likebehandle barna i Orkland.

Småbylista forstår at det er smertefullt å kutte, men det er uakseptabelt å bevilge ekstra penger til den skolen som har mest uten samtidig å bevilge minst like mye til skolene som har minst. Orkland kommune har imidlertid ikke økonomi til å løfte alle til Meldals nivå uten å innføre eiendomsskatt.

Fjernet eiendomsskatt
Meldal kommune innførte eiendomsskatt for å øke lærertettheten i skolen. Politikerne i Meldal vedtok å fjerne eiendomsskatten da de ville bli med i nye Orkland kommune. Det er umulig å bruke penger som ikke lenger finnes.

STs dekning av skolesaken har hatt et temmelig ensidig fokus på at Meldal må kutte, mens de barna som får minst hjelp ser ut til å være glemt. Vil noen forsvare at unger på Svorkmo skal ha en klart dårligere skole enn barn et par kilometer lenger oppe i dalen?

Vil bruke korona-støtte
Et samlet kommunestyre opphevet onsdag Hovedutvalg Oppvekst sitt hastevedtak om 300 000 kr til Meldal BUS. Utvalget får nå saken i retur. ST framstiller dette langt på vei som en formalitet før en reprise av vedtaket. Dette er ingen formalitet. Det ligger alvorlig kritikk i en slik uvanlig beslutning. I tillegg stemte ni av kommunestyrets medlemmer for Småbylistas forslag om å frata hovedutvalget retten til å bruke korona-midler fra staten til annet enn korona-relaterte tiltak.

Nei til A-lag og B-lag
Vedtaket i hovedutvalget og den påfølgende debatten har utløst tendenser til grendestrid med påstander som at Orkdal tar pengene våre. Taperne, som er barna i skolene i gamle Orkdal, blir framstilt som vinnere.

Barn på Gjølme, Orkanger, Evjen, Grøtte og Årlivoll har krav på like godt skoletilbud som barn i andre deler av nye Orkland kommune. Elever i det som var orkdalsskolen skal ha samme mulighet for et godt voksenliv som elever i resten av kommunen. Foreldre i gamle Orkdal bør være oppmerksomme på den forskjellsbehandlinga vi har i dag, og passe på at Orkland behandler alle barn likt innen fristen på tre år.