Debatt

Kjære Knut Arild Hareide, Mari Holm Lønseth, Jon Gunnes og Geirmund Lykke

Hvem har vondt i viljen sin?

Det har vært til dels store køproblemer på Klett etter at den oppgraderte vegstrekningen ble åpnet.  Foto: Erik Eikebrokk

Gunn Iversen Stokke.  Foto: pressefoto

ST-debatt

NTP er lagt fram og det må da være frustrerende og bli så bekymret for situasjonen rundt Klettkrysset og samtidig løfte på skuldrene og trygge oss bilister om at dere skal følge nøye med på situasjonen der og den kommende midlertidige utbedringen. Det hjelper oss ingenting.

Når samferdselsstatsråden bruker sterke ord når han besøker området og også nå når han kommenterer NTP, blir det bare ord og ingen handling. At alle ser trafikkutfordringen og farene er ikke nytt, det er en fullstendig utbedring som mangler.

Når stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene tydeligvis vet at dagens løsning ble slik fordi, sitat Geirmund Lykke i Adressa 19. mars, «Vi ble lurt av Statens vegvesen og planene de viste i 2013» da forventer jeg at regjeringens representanter rydder opp, finner penger og gir de som kjører der og har betalt i årevis, en beklagelse og midler til full utbedring. Det må da være mulig når også statsråden i samme avis, samme dag sier, sitat: «– Det hviler et ansvar også på meg som statsråd for å finne en løsning på situasjonen i Klettkrysset. Slik jeg får det beskrevet, med stillestående trafikk i ett kjørefelt, og trafikk i 100 i det andre, kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor må det gjøres noe»

Når kontaktutvalget i Miljøpakken etter råd fra Statens vegvesen valgte og finne en billigere utforming av krysset enn det som opprinnelig var meningen, og nå i ettertid ser at dette ble feil, at konsekvensutredningene ikke ble fulgt opp, at direktoratet godkjente endringen fordi de ikke hadde rapportene som viste at dette ble helt feil, da må det være mulig og føre tilbake midler til prosjektet i stedet for å kaste bort 40 mill av bilistenes penger i en midlertidig løsning som bare flytter flaskehalsen noen hundre meter vestover.

Fylkespolitikerne har vedtatt og miljøpakkens politikere har uttrykt at miljøpakken kan forskuttere krysset, men statsråden sier nei. Da tror jeg statsråden og hans kollegaer har vondt i viljen sin.

Jeg forventer nå at det kommer et sterkt press og en løsning på dette fra våre nasjonale representanter. Særlig har da regjeringspartiene et ansvar for å enten få 400 mill til Klettkrysset nå, eller en ordning der Miljøpakken kan forskuttere. Ingenting annet kan godtas.