Debatt

Orklaparken forlengelse, synspunkter og spørsmål til ʺgladsakenʺ

Ser denne saken blir omtalt som en "gladsak" i avisa.

- Kommunen inviterer til enda mer gangtrafikk over Forve bru, mener debattanten.  Foto: Arkiv

ST-debatt

Men det store spørsmålet her (for de som har fulgt med), dreier seg ikke bare om budsjetter, som det blir fremstilt av kommunens representanter i avisinnlegget 30.03.21 og senere som + sak, men også:

Vil en opparbeidet tursti opp langs elva legge beslag på området, så eventuelt andre nødvendige og mer viktige prosjekter i fremtiden må vike???? (f. eks. ny Fv65)

Vel og bra at dere nå i gladsaken uttaler i avisa at Orklaparken ikke er tenkt som en erstatning til gang og sykkelvei langs fv65, der er vi enige.

At gang og sykkelvei langs fv65 på denne strekningen ligger høyt på fylkeskommunens prioriteringsliste, som det også blir uttalt, er jo for så vidt bra, men dette har vi blitt fortalt de siste 10 årene uten at noe har skjedd, og at dette handler om forskjellige budsjetter forstår da vel alle.Men hva med de to uttalelser fra innlegget i avisa 20.02.21:

ʺDet er ikke gangvei langs fylkesveien på strekningen, og turveien vil derfor få en viktig funksjon i områdetʺ.

ʺDet vil også være et viktig bidrag i å gi innbyggerne en trygg gang- og sykkelvei, sa ordfører O. Bang da bevilgningen ble vedtatt i 2019ʺ.

Er alle disse sprikende uttalelsene et stunt for å fremskynde forlengelsen? Hva skal man tro på?

Og nå når kommunen i tillegg inviterer til enda mer gangtrafikk over en lite egnet og trafikkfarlig Forve bru, må det være lov å stille seg litt undrende til begrepet «viktigste folkehelsetiltaket i kommunen». Blir det nye planer om å stenge det ene feltet på brua for biltrafikk etter at det blir oppdaget en markant økning i ferdselen av myke trafikanter, eller er ideen om kombinert gang/hestebru gjenopptatt? (avisa 03.06.19)

Når det gjelder parkens videre trasévalg, ser jeg ikke det blir nevnt noen steder om den vil ha innvirkning på en fremtidig trasé for gjennomfartsvei oppover dalføret (debatt 12.03.21), noe som sannsynligvis også vil komme på saklista om ikke så lenge, etter at nåværende fv65 har kollapset helt pga. bla. jordflytting og funnet ikke lønnsom å utbedre.

Hvis det er så veldig viktig å etablere en nesten 2 mil lang tursti langs elva opp til Vormstad, så hvorfor ikke legge den på østsiden av elva da, der det også er eksisterende stier på store deler av strekningen helt opp til Øyumbrua, og samtidig gi et tilbud til enda flere husstander enn på vestsiden, så får turgåere i tillegg sett deler av Thamshavnbanen, fin utsikt mot vest og mer kveldssol.

Og kanskje om noen år kan de ta det som en trygg rundtur via gamle fv65 etter den har blitt erstattet og nedklassifisert til lokalvei.