Debatt

Regjeringen vil at flere skal fullføre og få et fagbrev

Målet er læreplass til alle. Likevel er det hvert år som ikke kommer videre i utdanningen sin eller faller fra fordi de står uten læreplass.

Regjeringen har ifølge jobbet systematisk for å øke antall læreplasser.   Foto: Illustrasjonsfoto/Svein Arild Sletteng

ST-debatt

Derfor vil regjeringen sikre at de som ikke skaffer seg læreplass, får et likeverdig tilbud på skolen. Det vil føre til at flere fullfører, tar fag- eller svennebrevet og kan bidra i arbeidslivet.

Norge trenger flere fagarbeidere. Gjennom Fullføringsreformen legger vi til rette for at flere ungdommer og voksne skal få mulighet til å fullføre en fagutdanning.

Jorodd Asphjell hevder i det oppslag i avisa Sør-Trøndelag at regjeringen vil erstatte læreplasser med læretid på skolen. Det er feil. Hovedmodellen i norsk fag- og yrkesopplæring er og skal fortsatt være læreplass i bedrift.

Derfor har regjeringen jobbet systematisk for å øke antallet læreplasser. I løpet av vår periode har lærlingtilskuddet økt med nær 25.000 kroner per kontrakt, mens tilskuddet bare ble prisjustert under forrige regjering. Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter, og innført krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Nå ser vi på muligheten for et nasjonalt lærlingetorg som skal matche bedrifter som leter etter lærlinger og elever som leter etter lærebedrift.

Likevel må vi innse at vi ikke er i mål. På tross av en klar økning i antallet læreplasser frem til pandemien traff oss, så er det fortsatt tusenvis av ungdommer hvert år som står uten læreplass.

Vi kan enten lukke øynene for realitetene eller forsøke å gi de som ikke greier å skaffe seg en læreplass et skikkelig tilbud. Derfor foreslår vi å innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. Mange fylker har allerede lenge gitt elever som ikke fått læreplass et tilbud på skolen. Det vi foreslår nå, er å sikre at uansett hvor i landet du går på skole, skal du få et tilbud som gjør at du ikke trenger å bli forsinket i utdanningen din.

Det skal gi de elevene som ikke greier å få seg en læreplass et bedre tilbud enn i dag. For vi må tenke litt nytt for å få flere ungdommer til å fullføre opplæringen sin. Selv om utviklingen de siste årene har vært positiv, fullførte og besto likevel bare to av tre elever som begynte på yrkesfag i 2013 innen seks år. Det kan vi ikke si oss fornøyd med, og det er en viktig årsak til at regjeringen nå har lagt frem forslag til en fullføringsreform for videregående opplæring. Her styrker vi satsingen på flere læreplasser, samtidig som vi lager et sikkerhetsnett som skal hjelpe enda flere med å få fag- eller svennebrev og komme ut i jobb. Det er bra for den enkelte elev og det er bra for arbeidslivet.