Debatt

Arroganse eller misforståelse?

Nye Meldal helsetun, slik det er planlagt.  Foto: KVADRAT Arkitekter AS

Asle Birger Bjørgen er vararepresentant for Pensjonistpartiet og kommer med spørsmål rundt byggingen av nytt sykehjem/helsetun i Meldal.  Foto: ARKIV

ST-debatt

Vi er flere her i Meldal som venter spent på svaret fra administrativ og politisk ledelse i Orkland kommune på mitt åpne brev i denne avis vedrørende driftsform ved Nye Meldal Helsetun. Kommer det en orientering?

Etter avisoppslaget hvor kommunestyrerepresentant Hans Kringstad fra Småbylista hadde sin utblåsning er jeg blitt noe i tvil om mitt åpne brev heller ikke vil bli besvart. Jeg håper og tror at uttalelsene fra politisk hold om ikke å kommentere avisoppslag bare gjelder anonyme avisinnlegg og politiske kommentarer av typen fra Kringstad.

Dette er innlegg av svært forskjellig karakter og det vil være svært uholdbart om mitt spørsmål blir forsøkt tiet i hjel. Da vil spørsmålet om arroganse være svært nærliggende og jeg må bare meddele at jeg i tilfelle aldri har opplevd maken. Tillater meg å minne om at jeg har noe erfaring etter å ha sittet som bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og kommunalråd i Trondheim kommune gjennom flere år. Neste spørsmål er da om dette er lovlig i henhold til Kommuneloven og Forvaltningsloven. Jeg gir gjennom dette uttrykk om at det i tilfelle vil bli undersøkt gjennom en eventuell henvendelse til Statsforvalteren. Som politisk valgte ombudsmenn/kvinner ligger det et ansvar om å orientere befolkningen om saker som er behandlet av kommunestyret.

Håper jeg har misforstått!