Debatt

Gi pelsdyrbøndene full erstatning nå!

Stortinget vedtok i 2019 å legge ned pelsdyrnæringen.  Foto: Arkiv

Kristian Martin Fremstad 

ST-debatt

6. april kan vi lese i Avisa Sør-Trøndelag at pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet trekke frem flere momenter hvor regjeringen ikke gir pelsdyrbøndene erstatning som tilsvarer det de taper på næringsforbudet. Senterpartiet krever full erstatning til pelsdyrbøndene nå!

13. juni 2019 vedtok stortinget, med Høyre, Frp, Krf og Venstre i spissen, å legge ned pelsdyrnæringen. Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet hele veien har vært sjokkert over hvordan man kan vedta å legge ned ei bærekraftig næring som skaper verdier og arbeidsplasser i et skittent spill i regjeringsforhandlinger. Det som imidlertid sjokkerer oss enda mer, er motstanden mot å behandle pelsdyrbøndene med respekt på veien.

Helt siden pelsdyrforbudet ble vedtatt har det vært en stor kamp å sikre pelsdyrbøndene gode erstatningsordninger. Stortinget vedtok i 2017 at pelsdyrnæringen skulle ha en bærekraftig fremtid, derfor er det mange som hadde investert store summer i driften i det man fikk kontrabeskjeden i 2019. Dette etterlater over 200 familier i en stor krise, hvor man har bygg man skal forsvare økonomisk - plutselig uten inntekt å forsvare de med.

Når staten og sittende regjering vingler slik, burde det vært en selvfølge at de familiene som er rammet skal få erstatning som bidrar til at de kommer seg videre i livet, med rom til å klare seg godt økonomisk og finne seg et nytt levebrød. Akkurat på samme måte som vi arbeider for at familiene som mister huset sitt til ny E6, skal få tilstrekkelig med økonomisk handlingsrom til å bygge et nytt.

Dessverre har ikke dette vært en selvfølge. Regjeringen har stemt ned forslag på forslag, og argumentert for at erstatning for bokførte verdier var tilstrekkelig. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FrP sikret til slutt flertall for at det skal gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep i september. Likevel ser vi nok en gang at regjeringen forsøker å sno seg unna og trenere stortingets vedtak.

Nå må det være nok. For staten er dette småpenger, men for de menneskene dette gjelder kan det bety forskjellen på et helt liv i gjeld eller ikke. Pelsdyrbøndene må få en kompensasjon de kan leve med!