Leder

Det handler om penger

Boshra Saba Alel, Johanne Hilstad Fjørtoft, Soliana Zekaryas, Marte Opøien og Julie Drugli Hervik står uten lærlingplass til høsten.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Allikevel - flere tusen får ikke oppfylt drømmen om fag- eller svennebrev, fordi de mangler tilbud om lærlingplass.

Heidi K. Johnsen er nyhetsredaktør i Sør-Trøndelag.  Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen

ST-debatt

Fem av 14 elever på barne- og ungdomsarbeiderfag ved Meldal videregående skole mangler tilbud om lærlingplass etter at to års skolegang er fullført, og må dermed ta en pause i utdanninga og legge alternative planer for neste år. Orkland kommune har bare fire lærlingplasser i faget det kommende året, og nåløyet er trangt. Da søknadsfristen gikk ut i begynnelsen av mars, hadde 85 søkt om lærlingeplass i kommunen, som på sin side tar inn 16 nye lærlinger til høsten. Av disse hadde 24 søkt som barne- og ungdomsarbeider, der det altså tas inn fire lærlinger.

- Det handler om penger, sier Stig Kalstad, leder for hovedutvalg oppvekst i Orkland, i ST 27. april. Det handler også om prioriteringer. Det kommende året blir det flest lærlingplasser i helsefag, begrunnet i et stort behov for helsefagarbeidere. Med storkommunens mange skoler og barnehager skulle man tro det også er behov for barne- og ungdomsarbeidere.

I 2019 ble det ifølge Utdanningsdirektoratet inngått 23 000 nye lærekontrakter, det høyeste antallet som er registrert. 78 prosent av de som søkte fikk tilbud om lærlingplass, og utviklinga går i riktig retning. Fra 2012 til 2019 har antall nye lærekontrakter økt med 24 prosent. Allikevel - flere tusen får ikke oppfylt drømmen om fag- eller svennebrev, fordi de mangler tilbud om lærlingplass. Blant dem er fem elever fra barne- og ungdomsarbeiderfag ved Meldal vgs.

Derfor er det nødvendig å få jobbet fram et enda bedre tilbud til yrkesfagelevene, der de sikres en garantert rett til lærlingplass. Ansvaret for det ligger både hos skoler, kommuner og bedrifter. Og den retten bør først og fremst sikre elevene ei læretid som gjennomføres i kommune eller bedrift. Regjeringas alternative løsning med et «likeverdig tilbud», der elever uten lærlingplass får et tilbud på skolen, vil kanskje gi alle et tilbud. Men dette kan ikke erstatte «the real thing»: Å lære faget der det daglig praktiseres. Viktig er det også å huske at mange elever har valgt yrkesfag nettopp fordi de er lei av klasseromsundervisning.

Gledelig er det uansett at både posisjon og opposisjon vil sikre retten til læreplass. Da er det å håpe at følger ressurser med de gode tankene. KS har et mål om at kommuner og fylkeskommuner skal ha minst 2 læreplasser per 1000 innbyggere. For Orkland sin del betyr det ei økning med fem-seks plasser fra dagens antall. Ei økning som kunne gjort en stor forskjell for de fem yrkesfagelevene som nå må sette utdanninga på pause, og legge alternative planer for det kommende året.