Kultur og alder i Orkland

En tenkt skisse av bibliotek- og kinosenter på Rømme.  Foto: Skibnes arkitekter

ST-debatt

I et leserinnlegg i ST 28. mai tar Margrethe Aae opp Småbylistas forslag om å bygge kino og bibliotek på Rømme, med mulighet for kulturhus i et neste byggetrinn. Innlegget tar utgangspunkt i debatten i kommunestyret. Der fremmet Knut Even Wormdal forslaget og argumenterte for det.

Margrethe Aae lurer på om dette er rett strategi, og det er et relevant tema. Men det sporer av når Aae beskriver Småbylistas representanter som menn i sin beste alder som roper høyt om kulturhus uten å benytte det tilbudet vi har.

Knut Even Wormdal er en av dem som får en slik attest. Mange som er «i sin beste alder» kjenner forhåpentligvis litt til hva Knut Even har utrettet uavhengig av Småbylista opp gjennom årene. Mer enn de fleste har Knut Even Wormdal både produsert kultur, promotert kultur og brukt kulturtilbudet i kommunen. Det har han gjort i rollen som folkevalgt for Ap og Småbylista, men først og fremst som ulønnet ildsjel med et sterkt engasjement for lokalsamfunnet helt siden ungdomstida.

Orkdal hadde lenge et stort og aktivt miljø innen sportsdans. Knut Even Wormdal sto bak Da´capo. Det var et kulturtilbud.

OIF har vært kommunens største organisasjon i en årrekke, og Knut Even Wormdal var lenge en av drivkreftene. Idrett er også kultur.

Knut Even tok initiativet til Orkangerdagene i 2000 og har nå stått i spissen for dette arrangementet i 20 år. I disse dager går all tid med til å sikre et godt program, som også handler om kultur. Dette har han brukt mye av fritida si på siden årtusenskiftet uten annet honorar enn gleden over å skape møtesteder og formidle kultur.

Knut Even Wormdals synd er muligens at han ikke møtte opp på en av oppsetningene til Utspæll. Det blir ingen kulturdebatt av sånt. For oss er det umulig å fatte hva kjønn, alder og mulig fravær fra ei forestilling har å gjøre med et programfestet initiativ fra Småbylista for å splitte kino og scene midlertidig, og så samle tilbudene i et fellesbygg når kommunens økonomi tillater det. Tanken er at det er gjennomførbart, og at det er til beste for alle deler av kulturlivet.

Uavhengig av kjønn og alder vil vi i Småbylista arbeide for tiltak som øker innbyggernes bruk av egen kommune. Solid erfaring fra andre kommuner; jfr eksemplene i innlegg av Knut Even Wormdal og Hans Kringstad, viser at kulturscene, kino og bibliotek virker slik, og akkurat der er vi dårlige i Orkland.

Marit Mjøen

Berit Westrum Johansen

Grethe Gravrok Sand

Småbylista Orkland