Ny drikkevannskilde for Kyrksæterøra

Per Olav Lund.  Foto: John M. Myrhaug

ST-debatt

Hva skjer med den fremtidige drikkevannskilden på Kyrksæterøra og nærområdene?

Hvorfor skrinlegges grunnvann uten at det er foretatt grunnboring når det er påvist store forekomster av grunnvann rundt Haugaelva?

Er grunnvann godt nok utredet, ordfører? Du ga klart uttrykk for at grunnvann skulle utredes i avisa 3. september 2019. Er det teknisk sjef som sier at grunnvann ikke er gjennomførbart i området og at politikerne tar dette som god fisk uten at det er prøveboret?

Kjørse Hytteforening engasjerte ÅF Consult fra Sverige da rådmannen gikk inn for å utrede Ånavatnet/Vindalsvatnet som drikkevannskilde. Vi fryktet at hytte og friluftsliv i området skulle gå tapt.

ÅF Consult er en av Skandinavias beste konsulenter når det gjelder vannforsyning og har levert en god rapport som konkluderer med at grunnboring og grunnvann bør prioriteres og utredes på grunn av de store forekomstene av grunnvann i området rundt blant annet Haugaelva.

De var også veldig kritisk til store lekkasjer i rørledninger der nesten 60% av vannet fra Eidsneset går rett i grunnen. Nå har visst kommunen utbedret en del av disse lekkasjene og har visstnok kommet under 50%. ÅF Consult mener 10% lekkasje er akseptabelt.

En annen ting de var kritiske til var at kommunen ville kreve at kapasiteten skulle øke fra 27 l/sek til 50 l/sek ved etablering av ny vannkilde. Dette er helt uhørt fordi dette er kapasitet som kan forsyne en liten by på rundt 20.000 innbyggere. Eide Vannverk produserer i dag 27 l/sek og hvis lekkasjene hadde vært normale, ca 10%, hadde det vært vann til over 10.000 innbyggere. Altså mer enn nok vann for Øras innbyggere.

Både Rambøll og rådmannen i Heim anbefaler Rovatnet som drikkevannskilde.  Foto: John M. Myrhaug

Ja, ja nok om det, og hvorfor engasjere seg i den nye vannkilden når Ånavatnet/Vindalsvatnet er ute av bildet? Nå dreier det seg om Rovatnet og Stormorovatnet. Det er disse to alternativene det skal stemmes over. Som innbygger her i Heim kommune skal også jeg få merke økt gebyr på vann og avløp så vi alle er selvfølgelig opptatt av kostnader som vil bli påført oss i årene fremover.

De fleste kommuner her til lands ønsker å benytte grunnvann som drikkevann i fremtiden slik at e-coli og ytre påvirkninger av drikkevannskilden ikke skal skje. Geologer finkjemmer områder slik at kommunene skal få rent drikkevann ved å benytte grunnvann.

Heim kommune bør ikke bestemme seg for fremtidig drikkevannskilde før grunnboring, prøvetaking og analyser er foretatt.

Da saken var oppe i kommunestyret for 2 uker siden, forslo Heim FrP at det måtte bevilges penger på lik linje med de andre alternativene slik at prøveboring kunne foretas. Forslaget ble selvfølgelig nedstemt som vanlig når opposisjonen foreslår gode tiltak.

Jeg ber nå politikerne i posisjon tenke seg godt om før de stemmer på de to andre alternativene da jeg er overbevist om at grunnvann er det beste og rimeligste alternativet.

Grunnboring og grunnvann er fremtiden for rent drikkevann.

Godt valg.

Per Olav Lund