Debatt

Undrende til avisa STs prioritering fra politiske møter

Etter politiske møter kan jeg med relativt stor grad av sikkerhet på forhånd blinke ut saker som vår lokalavis vil referere fra. 

Janicke Andresen er nestleder i Pensjonistpartiet Orkland.  Foto: Arkiv

ST-debatt

På formannskapsmøtet for en uke siden var det en slik sak. Forslaget fra PP om at Orkland kommune, som et ledd i sin informasjon overfor blant annet eldre innbygger skal utgi en papirpublikasjon. I første omgang to utgaver til de over 65 år. Og hvis det er økonomisk gunstig å distribuere den sammen med Menighetsbladet, så kan den sendes til alle husstander. Forslaget ble svært godt mottatt av og fikk 10 av 11 stemmer.

Jeg har bladd i avisa både torsdag, lørdag og tirsdag, men det er «stilt som i graven» om dette gode forslaget. I og med at jeg vet med sikkerhet at dette er noe som opptar eldre mennesker, så synes jeg det er rart at avisa ikke spanderer noen ord på dette.

Ja, jeg vet at Orkland kommune satser mye på digital informasjon, og der er kommunen flink. Men dessverre, dette når ikke alle. Det blir slik småbylistas representant sa under debatten. «Hvorfor gir avisa ST ut papirutgave, hvis det kunne holde med digital avis?» Svaret er: Det holder ikke. Heller ikke når det gjelder kommunal informasjon.

Og kommunen har en plikt og informerer innbyggerne. Hvorfor?

Et levende lokaldemokrati forutsetter engasjerte innbyggere. Innbyggerne er avhengig av informasjon om hva som skjer i kommunen, både for å kunne engasjere seg i dens virksomhet og for å få tilgang til ulike kommunale tjenester. Informasjon om kommunens virksomhet er også viktig for tilliten til forvaltningen. En gjennomsiktig og åpen kommune vil sikre best mulig saksbehandling og best mulige beslutninger.

Selv om den teknologiske utviklingen åpner for helt nye måter å informere innbyggerne på, så må man ikke glemme de som ikke kan eller har mulighet til å følge den utviklingen. Orkland kommune er for eksempel bevisste og avanserte brukere av sosiale medier. Det er bra, men for mange er det man kan holde i hånden å lese fremdeles det beste og det eneste som gjelder.

Spørsmålet til avisa ST må være. Synes dere at dette forslaget hadde så liten interesse at dere glatt kunne overser det. Det stiller jeg meg undrende til.

Vil selv påpeke at det ikke bestandig enkelt å finne frem til informasjon en søker på hjemmesiden til Orkland kommune selv for meg som er 43. Så et slikt informasjonsblad er nok nyttig for flere enn de eldre.