Leder

Hemmelige lederkandidater

Skaun-ordfører Gunn Iversen Stokke må konstatere at Statsforvalteren mener at flere av søkerne til stillinga som kommunedirektør ikke skulle vært unntatt offentlighet.  Foto: Erik Eikebrokk

Terskelen for unntak er og bør være høy.

Nyhetsredaktør Heidi K. Johnsen  Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen

ST-debatt

«Jeg syns det er rart at vi har fått de rådene vi har fått som gjelder unntak fra søkerlista.» Det uttaler Skaun-ordfører Gunn Iversen Stokke etter at Statsforvalteren har gitt Sør-Trøndelag medhold i at kommunen ikke hadde grunnlag for å unnta navnene på fem av søkerne til stillinga som kommunedirektør fra offentlighet. En av dem var Petter Lindseth, som seinere ble tilsatt. Åtte av totalt 18 søkere hadde fått ønsket om at deres søknad skulle unntas offentlighet innvilget av kommunen. Et viktig prinsipp i offentlig forvaltning, er åpenhet og innsyn. Avisa valgte derfor å klage inn hemmeligholdet av en stor andel av søkerne til Statsforvalteren.

Klagen, som til slutt omfattet seks av søkerne, er nå blitt tatt til følge av Statsforvalteren for fem av dem. En fellesnevner som ble brukt som argumentasjonen for å bli unntatt offentlighet, er hensynet til omstilling, omorganisering og endring i virksomheten de allerede jobber i. Dette blir imøtegått av Statsforvalteren, som i sin avgjørelse peker på at «for kandidater som er ledere, og som søker på lederstillinger, så er det en del av hverdagen og jobben at det stadig er omstillinger, omorganiseringer og endringer i virksomheten de leder. Det er ikke overraskende at personer i ledende posisjoner ser seg om etter nye utfordringer.»

Så hvorfor er det så viktig at navnene på søkere til sentrale offentlige stillinger blir kjent for allmennheten? Først og fremst fordi det gir innbyggerne muligheten til å sjekke at det ikke blir tatt utenforliggende eller usaklige hensyn ved tilsetting i offentlige stillinger. Det gir også innbyggerne anledning til å påvirke hvem som blir tilsatt. Den offentlige forvaltninga forvalter dessuten ressurser og verdier som i bunn og grunn tilhører oss alle, og derfor er det viktig at folk flest kan kontrollere at de som blir tilsatt er de som er best egnet til å ha dette ansvaret. Terskelen for unntak er og bør være høy.

Så er det ikke slik at vi ikke forstår søkernes argumenter for å holde sitt kandidatur utenfor det offentlige søkelyset. Når det blir kjent at en leder vurderer å søke seg bort, kan det skape uro i resten av organisasjonen. Det kan også ligge en viss frykt for å havne ute i kulden dersom det kommer ut at man vurderer andre stillinger. Allikevel - at folk på ledernivå, også i det offentlige, skifter jobb, er mer regel enn unntak.

Gunn Iversen Stokke stusser på de rådene kommunen har fått underveis i ansettelsesprosessen, og mener de ikke er i samsvar med Statsforvalterens vurderinger. Utfallet i saken bør kanskje være en anledning for de omtalte rådgiverne til å sette seg inn i retningslinjene som gjelder, heller enn å lete seg fram til unntak der slikt ikke finnes.