Da kommunestyret i Skaun for kort tid siden vedtok å gi salgsbevilling for alkohol til en av de lokale bensinstasjonene, skjedde det i strid med Alkoholloven. «Det må være greit å bryte loven litt,» ble det argumentert, og sammenlignet med å kjøre 85 km/t i en 80-sone.

Samme holdning virker det som om en god del har når det gjelder respekten for en annen lovtekst, nemlig Lov om helligdager og helligdagsfred. Den sier tydelig at det «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.» Loven gjelder også alle vanlige søndager.

Vi har nylig lagt bak oss den høytida i året med flest helligdager.

Men flere steder rapporteres det om mer helligdagsbråk enn helligdagsfred.

Mange benytter fridagene til forefallende arbeid av ulikt slag, enten heime hos seg selv, eller på større prosjekter. Slikt arbeid medfører ofte lyd, som av noen vil oppfattes som støy.

Politiet rykket ut flere steder, etter at naboer hadde klaget på at strøyende aktivitet forstyrret påskeroen. Det ble jobbet på byggeplasser, gravd med gravemaskin, brukt motorsager og ruset med motorsykler. «Det er nok mest ubetenksomhet. Vi driver med opplysende virksomhet om dette, gir råd og veiledning,» uttalte politiet til Adresseavisen i påska. De gir i første omgang pålegg om å avslutte arbeidet. Dersom så ikke skjer, blir saken fulgt opp videre. Brudd på helligdagsloven kan straffes med bøter.

Snart starter sesongen for gressklippere, og mange av oss vil oppleve å bli vekket av en slik en søndag morgen i vekstsesongen. Eller å bli overdøvet av ei hylende sag hos naboen som bygger ny platt i hagen. Fridagene i sommehalvåret er ikke mange, og de må utnyttes. Det er lett å forstå.

Men så er det sånn, at lover er der av en grunn, og så lenge de står nedskrevet, skal de også holdes. Lovdata er ingen smørbrødliste der man kan krysse av for det man liker eller ikke. Det er heller ikke sånn at man kan velge å bryte loven «litt». Så er det alltid mulig å jobbe for å få endret en lov man mener ikke er god eller utdatert.

Mange kvier seg for å havne i konflikt med naboen, og unnlater å ta opp saken direkte. Motparten vil kanskje oppfatte det som sutring for en bagatell. Muligens blir man også møtt med at «det gir jeg blaffen i». Det er nok ikke moro å ringe politiet for å «tyste» på lovbrudd. De har mange andre og mer presserende oppgaver å ta seg av. Men dersom aktiv voksenopplæring ikke hjelper, er det eneste utvei når lovbrudd skjer.