Orkanger er i sterkere forandring enn noen gang før. Stedet blir snudd opp-ned om det skulle komme inntil 2500 arbeidsplasser i Ustmarka. Blir endringene til det bedre eller verre? Hvordan kan folk flest påvirke utviklinga der de bor? Hva slags Orkanger vil vi ha?

Bomiljø og trafikk

På jakt etter svar inviterer Foreningen Småbyen og Småbypartiet til nytt åpent møte i OIFs flerbrukshus torsdag – nå med fokus på sentrumsutvikling i tillegg til Orkanger-skolene. I mars vedtar kommunestyret arealplan for Orkland og sentrumsplan for Orkanger. Noen aktuelle tema:

  • Skal vi bytte ut villastrøk med blokker?

  • Er det OK med tre etasjer ved torget og lensmannskontoret?

  • Hvilke planer har Salvesen&Thams?

  • Vil steinbrudd ved Thamshavn gi 100 000 lastebillass gjennom sentrum?

  • Hvor skal trafikken gå hvis Ustmarka og havna bygges ut?

  • Hvordan går det da med Nerøra og Gammelosen?

  • Hva skjer med sentrumsgata med ny handelspark og vanlige butikker på Laksøra?

  • Hvor er de grønne lungene i sentrum?

  • Hvordan blir Orkanger barneskole etter ombygging?

  • Hvordan skaffe Orkanger gode skoler framfor nødløsninger?

Orkanger-skolene

Spørsmålslista over kan forlenges. Noen svar vil du kunne få av eiendomsutviklere og av Solveig Melby, kommunalsjef for oppvekst. Uansett svar er det viktig at flest mulig kjenner til hvilke problemstillinger som melder seg i tida som kommer, og følgene av valg som flertallet tar. Vi har et sentrum i rask vekst – i en ny storkommune der de aller fleste som bestemmer bor andre steder enn på Orkanger.

Demokrati er debatt og kunnskap. Det er for seint å klage når vedtak er fattet. Folkemøtenes tid er ikke forbi.