Mange hevet nok øyenbrynene litt i februar 2021 da representanter for det nyoppstartede selskapet Norsk industriutvikling dukket opp i formannskapet og fortalte om planene de hadde for å bygge en gigantisk industripark på nesten 6000 mål i Ustmarka i Orkland. Planene virket så svulstige at mange tvilte nok på realismen i planene. Noen mistenkte også selskapet for å legge ut dette som agn for at politikerne skulle stille seg mer positive til ytterligere vindkraftutbygging i kommunen, med henvisning til at Norsk industriutvikling hadde milliardselskapet Valinor i ryggen - et selskap som har satset mye på fornybar energi, deriblant vindkraft. Når det er sagt, skal ingen bli overrasket om presset for mer vindkraftutbygging nå vil øke, da nettopp tilgangen til kraft er en viktig innsatsfaktor i ei slik satsing.

Onsdag ble det sluppet en nyhet som bekrefter at man mener alvor. Valinor har gått sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen for å etablere en gigantisk batterifabrikk i Ustmarka. Industriparken har fått navnet Eiktyr, og ferdig utbygd vil den gi jobb til 2500 personer. Første byggetrinn er planlagt å komme i gang allerede neste år, og fabrikkoppstart skal skje i 2026. Allerede da vil det være behov for mellom 500 og 700 ansatte. Investeringskostnadene inkludert alle byggetrinn er beregnet til 35 milliarder kroner.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Sånn umiddelbart er det vanskelig å se for seg alle konsekvensene av ei slik etablering. Men det er ingen tvil om at ei slik satsing vil påvirke orklandssamfunnet på mange måter. Det vil påvirke etterspørselen etter boliger, det vil påvirke tomte- og boligpriser, det vil måtte bygges nye og bedre veier, ja, det vil til og med påvirke idrett, kultur og andre organisasjoner ved at det på ett tidspunkt vil bosette seg mer folk i kommunen. Mange grunneiere vil også bli påvirket økonomisk, ikke minst de grunneierne som eier arealet som nå planlegges utbygd.

Investor Øystein Stray Spetalen har tidligere uttalt seg kritisk til at regjeringa har bidratt til å finansiere batterisatsing i Norge. Han viser til at vi mangler kompetanse, og at hele satsinga vil «gå til gokk». Med ei slik innstilling ville vi aldri fått bygd ut oljenæringa i Norge, da vi i starten manglet kompetanse og trengte eksperthjelp fra utlandet. I dag kan vil oljenæringa og er selvhjulpen, og vi vil trolig kunne «batterinæringa» også om noen år.

Ifølge ordfører Oddbjørn Bang representerer denne satsinga en ny tidsalder for hele orklandssamfunnet. Det har han helt rett i. Nå blir oppgaven til Bang og resten av lokalsamfunnet å styre utviklinga av den nye tidsalderen i en retning til det beste for kommunen. Kommunen klarte det på Grønøra, og vil helt sikkert også klare det i Ustmarka.