Fylkesvei 6646 i Buvika, Vigdalsveien, eller fylkesvei 802 som den het tidligere, er i elendig forfatning. Den er i så dårlig forfatning at man ikke trenger å være veiingeniør for å skjønne at den er trafikkfarlig. Og det verste er at den har vært det i 40 år.

Beboerne langs veien og i boligfeltet i Lereggen har nemlig kjempet for utbedring av veien i 40 år. Kampen har tilspisset seg i perioder hvor det har skjedd alvorlige hendelser på og med veien. Blant annet har det gått flere ras, blant annet like nedenfor grenda Lereggen, hvor hele veibanen raste ut. Og etter et ras i 2012, nektet foreldre å sende ungene sine med skolebussen. De akutte skadene ble imidlertid reparert, og brukerne av veien ante endelig at noe ville skje da det i 2013 ble laget en reguleringsplan for utbedring av veien. Men det fulgte aldri penger med planen, og derfor er veien fortsatt like elendig som den stort sett har vært de siste 40 årene.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Men nå er det endelig kanskje håp. Nylig tok ordfører Gunn Iversen Stokke med seg partikollega og politisk veiansvarlig i fylket, Hallgeir Grøntvedt (Sp), på ei befaring langs fylkesveiene i Skaun. Grøntvedt var ikke fornøyd med det han fikk se. Etter befaringa slo han fast at Vigdalsveien faktisk var noe av det verste han hadde sett, og var veldig tydelig på at her må det utbedring til.

Dermed har man kommet et stykke videre. Men fortsatt gjenstår både prosjektering og finansiering. Og all den tid det ikke finnes friske midler og man er avhengig av ekstrabevilgninger eller nye midler på neste års budsjett, kan det fort gå flere år før veien oppgraderes.

Grøntvedt har imidlertid tidligere vist at han kan vise handlekraft. Etter ei befaring på veien fra Fannrem til Lauvåsen i 2020, slo han også fast at noe måtte gjøres raskt. Ett år senere var veien oppgradert for nærmere 10 millioner kroner, selv om utfordringa også der var at man i utgangspunktet ikke hadde penger.

Derfor kan det nå endelig være grunn til å håpe på at 40 års veikamp snart er over. Men fylkespolitikerne kan ikke trylle, og det er derfor helt avgjørende at regjeringa legger tilstrekkelig med penger på bordet, slik at i alle fall de verste fylkesveiene kan bli oppgradert - deriblant Vigdalsveien. Det er nemlig ei skam at folk skal henvises til å kjøre på veier som er både trafikkfarlige og rasfarlige!