Fraflytting er ei utfordring i mange norske kommuner, og i mange bygder er tomme hus med mørke vinduer et trist, men dessverre vanlig, syn. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå står 211 000 boliger ubebodd her i landet. Det er like mange boliger som det er innbyggere i Trondheim kommune.

Det er i distriktene de fleste av de tomme husene befinner seg, og de fins også i vårt distrikt. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Lys i gamle hus» som Fortidsminneforeningen har startet. Målet er å fylle tomme og forlatte hus med både folk og aktivitet igjen. Dette vil samtidig være en slags redningsaksjon for hus som har stått ubrukt, og fått lov til å forfalle.

Heim kommune er en av fem norske kommuner som er plukket ut som piloter i prosjektet, og i første omgang er oppgaven å finne fram til hus som står tomme. Her kan det være muligheter for å gjøre gull av gråstein. For det er mange som ønsker et «hus med sjel» når de skal beskrive drømmeboligen, og trenden er at folk ønsker seg ut av byene til et nytt liv på landet.

Men det kan være vanskelig å se potensialet i et nedfalls hus med knuste vinduer og hull i taket. Derfor er det prisverdig når Fortidsminneforeningen med sitt prosjekt håper å bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. Den frivillige organisasjonen har bred erfaring innen bygningsvern, og sitter med bred kunnskap om hvilke tilskuddsordninger som er tilgjengelige for den som ønsker å bringe nytt liv inn i et tomt og stille hus.

I dagens avis viser vi blant annet til Kniple gård i Fredrikstad, som gjennomgikk en total forvandling fra kraftig forfall til en gjenoppstått lystgård. Det gjelder å se forbi forfallet, og oppdage mulighetene.

«Kor e hammaren, Edvard, du treng han vel no, når døra skal spikrast igjen,» sang Jack Berntsen i «Bygdevise» tidlig på 1970-tallet, da folk strømmet til byene i stort antall, og folketallet krympet kraftig i mange utkantgrender. Nå er det på tide å hente fram hammeren igjen.

Ikke for å spikre igjen døra, men for å gå løs på oppgaven med å redde tomme og forlatte boliger.

Tomme hus og mørke vinduer er et trist syn. La oss håpe at pilotprosjektet i Heim vil ha en smittende effekt utover kommunegrensene. For om vi tenker oss om, vet vi alle om et tomt hus eller flere, som fortjener å få en ny mulighet.