Salget av aksjene i TrønderEnergi var ikke utredet, hadde ingen vedlegg eller verdivurderinger, og var kun beskrevet i vedtaket. Dette er et brudd på kommunelovens krav om forsvarlig saksutredning:

13.1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver ... Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet...

Regelbruddet skjedde i sak 46/22 Trønderenergi AS: Ny konsernstruktur: 4. Det gis samtidig fullmakt til ordfører å foreta salg av aksjer i selskapet tilsvarende kjøp vedtatt 03.09.2020 i kommunestyrets sak 105/20. Salgssummen avsettes investeringsfond opprettet i kommunestyrets sak 13/22 med sikte på å fremskaffe nye boliger i Heim kommune. Gitte fullmakter videreføres, men fondsavsetningen skal nyttes 100% til formålet nye boliger. Økonomiske effekter innpasses ved kommunestyrets behandling av regnskap pr 2.tertial.

I punkt 4 vedtas salg av aksjer med sikte på å fremskaffe boliger. Boligbygging er en viktig sak som kan skape tilflytting til kommunen, og verdien på aksjene som er foreslått solgt, har ifølge kommunedirektøren økt vesentlig. Men konsekvensene av et salg i dag må vurderes opp mot estimert framtidig utbytte og avkastning, og dette må presenteres for kommunestyret.

Å legge en ny sak inn i vedtaket i en sak helt uavhengig av den opprinnelige saken, er en svært uheldig praksis. Det fremstår som om kommunedirektøren tar politiske snarveier, på tvers av vanlige kjøreregler. Dette er ikke vanlig saksgang, vi kan knapt minnes lignende saksbehandling.

I møtet, hvor HalsaLista måtte melde forfall, kom det flere overraskende uttalelser:

Varaordfører Marit Liabø Sandvik (Ap) stilte spørsmålet: - Er det strategisk lurt å selge seg ut nå eller ikke, og det har jeg ikke peiling på.

Ola Rognskog (Sp) spurte ordføreren om hva aksjene er verdt: - Det hadde vært artig hvis du kunne gitt oss et tall på hvor mye avkastning har de båret fram til nå?

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) svarte på hvor mye mer vi har fått: - Det kan være litt vanskelig å vite hvor mye vi fikk i år, for at vi kjøpte i 2020, ekstra i forhold til hvis vi ikke hadde kjøpt dem, det er litt vanskelig å tallfeste akkurat det.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen bidro: - Jeg har ikke de konkrete, klare tallene.

Ordføreren refererte til Terra-skandalen: - Jeg vil ikke på noe sett og vis bli beskyldt for at jeg sammenligner det nye selskapet med Terra, og det som skjedde og vart da etterhvert Terra-skandalen, men den faren for at politikere driver og spekulerer i aksjemarkedet, den skal vi være litt forsiktige med.

Jørn Ola Engdal (Sp) etterlyste svar: - Jeg vet ikke om dere har funnet et tall på hva den nye aksjeposten vår vil bli sånn cirka?

Einride Snekvik (H) hadde mer informasjon: - Jeg vil minne om en liten ting, at vi selger ut en del, litt av vannkraftfallrettighetene også, når vi gjør dette her, for de tar med litt i fra det, og uti, men hvor stor del, jeg vet ikke jeg, de snakker om kanskje en 10%?

Bare Bjarne Sæther (Frp) advarte: - Her er det snakk om å ha is i magen.

Han ba i likhet med HalsaLista om at salget ble utsatt. Avstemningen endte 17-1 for å selge aksjene.

HalsaLista har sendt en lovlighetskontroll av vedtaket, men første anledning til å behandle den er 8. september. Deretter vil det gå enda noen uker før statsforvalteren kommer med sin avgjørelse. Rekker kommunen å selge aksjene før lovlighetskontrollen blir avgjort? På telefonen forteller statsforvalteren at ingenting kan gjøres for å stanse salget, kanskje med unntak av en rettssak.

Så lenge flertallet ignorerer reglene, og økonomien setter til side alle rutiner for kvalitetssikring, gjør posisjonen som de vil i Heim.