Rindal kommune står overfor enorme økonomiske utfordringer om kommunen skal klare å gjøre noe med underskuddet som prognosene forutsier vil bli resultatet for 2022. Situasjonen har gått fra vond til verre.

Det startet med en budsjettsmell på nærmere 10 millioner kroner i 2021. Tallene kom overraskende på politikerne, som tok i bruk ord som sjokk og krise, Det ble gjort grep i håp om å få på plass en mer bærekraftig kommuneøkonomi, men mye tyder nå på at kommunen ikke har lykkes. Mens juni-tallene viste at kommunen styrte mot et underskudd på 8,7 millioner, viser prognosene i dag at dersom det ikke settes i verk omfattende sparetiltak, vil 2022 ende med et driftsresultat på nærmere 20 millioner i minus.

I 2016 vedtok Rindal med knappest mulig flertall - 9 mot 8 stemmer - at kommunen skulle fortsette som egen, selvstendig kommune etter kommunereformen. - Vi styrer oss best selv, var omkvedet. Med fasiten i hånd er det selvfølgelig lett å harselere med slike uttalelser nå. Men til det er situasjonen for alvorlig. Allikevel kan dette være tida for å se på ei kommunesammenslåing på nytt, og kanskje med nye øyne.

For spørsmålet er om kommunen har råd til å opprettholde tjenestetilbudet ved fortsatt å stå alene.

Tallene viser at det kan bli vanskelig. Med under 2000 innbyggere er Rindal en liten kommune. Folketallsutviklinga viser heller ingen bedring de nærmeste årene. Usikre rammebetingelser gjør framtida uforutsigbar. Det kan være verdt å se på om stordriftsfordeler i en større kommune kan være en veg å gå.

Utfordringa for Rindal kan i såfall bli å finne en passende partner. Det mest naturlige er naturlig nok å tenke på Orkland, som sist. Men Orklands ordfører Oddbjørn Bang sa allerede i desember 2016, i forkant av omkampen i kommunestyret, at toget var gått for Rindals muligheter til å bli en del av Orkland. I dag er han ikke like bastant, men peker at Orkland også trenger tid på sette seg som ny kommune. En ny sammenslåingsprosess vil kunne føre arbeidet et par steg tilbake.

Det er vanskelig å se for seg hvordan kommunen skal klare å hente seg inn i løpet av de siste tre månedene av året, og å videreføre kostnadskuttene inn i det kommende året. En ting er sikkert: Det kan ikke skje uten tiltak som vil svi.