Tilskuddet gjelder kun helårsboliger. Kravet har vært at veien er lengre enn 100 meter per husstand og holdes åpen gjennom vinteren.  Det kan også gis et trafikktillegg for gjennomgangsveier som fører til turterreng.

Tjønnlivegen i Gjønnesbygda tilfredsstiller med sine to fastboende og lengde på ca 900 m til nr to, første krav fullt ut. Den er også mye brukt som del av en populær turvei for lokalbefolkningen. Tjønnlivegen har mottatt kommunalt tilskudd fram til 2019. I 2020 og så langt i 2021 har vi ikke mottatt støtte eller noen offentlig informasjon om hva som kommer til å skje med ordningen.

Kommunesammenslåingen er en åpenbar årsak til dette. Signaler fra saksbehandlere i vår nye Orkland kommune kan tyde på at spørsmålet om å videreføre ordningen skal på den politiske dagsorden i høst.

I den forbindelse vil vi minne om det som nok har vært begrunnelse for støtten til private veier. Det er både et nasjonalt og lokalt ønske at beboerne i kommunene skal bosette seg også utenom kommunesentrene. Det er også viktig for disse at veien deres tilfredsstiller krav fra nødetater, renovasjon og annen nødvendig transport. For de som bor sentralt ivaretas og finansieres vedlikehold av vei, brøyting og strøing normalt av kommunen. For oss som bor mer grisgrendt, og har en lengre veistrekning å vedlikeholde, må vi sørge for dette selv. Fram til 2019 har det kommunale tilskuddet i tillegg til bidragene fra de 7 hytteeierne Tjønnlivegen gitt en akseptabel veiøkonomi. Faller støtten bort, er det tale om en nær tredobling av kostnadene både for fastboende og hytteeiere.

Etter vårt syn er dette først og fremst en prinsipiell sak, et spørsmål om en rimelig grad av likebehandling mellom de fastboende i kommunen.