Dette er upraktisk og motarbeider satsingen for at flere skal kunne bruke kollektivtransport fremfor privatbil i hverdagen.

Slik det er nå, koster det å reise fra Løkken/Meldal til Snillfjord eller Høgkjølen 126,- kroner, fordi en reiser innenfor tre soner for kollektivtransport. Til sammenlikning, hvis man reiser fra Hovin i Midtre Gauldal til Stjørdal, er dette innenfor samme sone og koster 42,- kroner.

Strekningen Løkken-Trondheim koster også 126,- kroner. Dette er høye satser som henger dårlig sammen med at vi i dag er én og samme kommune der mange er avhengige av å flytte på seg for å komme til skole og jobb.

Orkland Arbeiderparti har allerede i tidligere år løftet problematikken rundt dagens soneinndeling for kollektivtransport. På årsmøtet i år vedtok vi på nytt en uttalelse om nettopp det, for å kunne følge opp saken videre. Det bør kun være én takstsone for kollektivtransport innad i Orkland.

Orkland Arbeiderparti