I nedslagsfeltet til ST finnes tre smelteverk, tre viktige hjørnesteinsbedrifter, Wacker Holla, Elkem Thamshavn og Washington Mills. De som har levd noen år, forbinder gjerne smelteverk med støv og plagsom røyk. Det har vært historie lenge. Smelteverksindustrien har ryddet opp, og i dag er det som kommer ut gjennom skorsteinen så reint som det er mulig å få det.

Ikke bare har denne industrien gjort en stor innsats med å gjøre forurensning til et fremmedord. Nå ser vi at de tre smelteverkene også går i front når det kommer til det grønne skiftet. Nylig kunne ST fortelle om Washington Mills, som har etablert en ny fabrikk for produksjon av silisiumkarbid av spesialkvalitet, der produktet brukes i elektronikk, deriblant elbiler og solceller. Washington Mills har fått nærmere 40 millioner kroner i støtte til prosjektet fra Enova, fordi nysatsinga representerer et veldig stort klimapotensiale. «Prosessen de har utviklet, vil gi store energi- og klimabesparelser sammenlignet med alternative prosesser. Det anslås 80 prosent reduksjon av energibruk og 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp som følge av forbedringene,» uttaler Enova. Også tidligere klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn har uttalt seg i rosende ordelag om fabrikken, som skal være i full drift i 2024. Og ekstra gledelig er det å registrere at slike grønne satsinger skaper arbeidsplasser. Bare siden i sommer har Washington Mills økt bemanninga med 20, knyttet til nysatsinga.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Torsdag denne uka kunne ST bringe nyheten om at også Wacker Holla og Elkem Thamshavn går i front med nysatsinger som blant annet styrker det grønne skiftet. Sammen etablerer de nå et industrielt kinderegg, en fabrikk som skal omgjøre det som fram til nå har vært et avfallsprodukt, til noe verdifullt. «Kinderegget» vil representere en betydelig miljøeffekt, økt lønnsomhet samt generere nye arbeidsplasser. Dette skjer ved at avfallsstoffet fra de to smelteverkene resirkuleres. I dag deponeres disse avfallsstoffene uten å skape ny verdi. I den nye fabrikken skal avfallsstoffet presses sammen til briketter, på størrelse med mursteiner, som igjen skal sendes tilbake til smelteverkene som brensel for å fyre opp ovnene. Dermed vil avfallsstoffet sirkulere som en verdifull ressurs i produksjonen, med både økt miljøgevinst, økt inntjening og flere arbeidsplasser som resultat.

Det er all grunn til å applaudere både smelteverkene og støttespillerne for det som nå skjer!