Jeg leser i lokalavisa lørdag 19. november artikkelen «Vil bruke 20 millioner på barneskolen: Skal gjøre svømmebasseng om til klasserom» av Ola Marius Grønmyr Rise.

«Planene for utbedring av Orkanger barneskole er nå ferdig prosjektert. Håper på byggestart til sommeren.»

Jeg er veldig bekymret for at vårt kommunestyre skal vedta dette ved budsjettbehandling den 21. desember. Men dette er overhode ingen julegave til verken Orkanger barneskole eller Orkland kommune.

Ved kommunestyremøtet i juni var jeg tilskuer til at våre folkevalgte representanter opprettholdt sitt flertallsvedtak med Senterpartiet og Arbeiderpartiet med flere, om å starte prosjekteringen av tidligere svømmebasseng ved Orkanger barneskole.

Sterke og gode politikere både fra Småbylista og Arbeiderpartiet tok ordet i denne saken da den nok en gang var opp til politisk behandling. Blant annet et klokt skolemenneske, Grete Gravrok Sand, som uttrykte sin bekymring for prosessen rundt arbeidet ved Orkanger barneskole. Med et solid flertall 39—6 bestemte de at tidligere vedtak skulle opprettholdes om forprosjektering av svømmehallen, der kommunedirektør var satt på oppdraget og at kommunestyret skulle orienteres ved årsskiftet 22/23.

Nå er vi midt i budsjettider og vi er inne i vårt siste år for denne kommunestyreperioden, og vi vil få en del nye mennesker inn i vårt neste kommunestyre og nye konstellasjoner etter neste valg.

Våre folkevalgte har ikke bare ansvar for det som bestemmes innenfor nåværende periode, men de har også et ansvar for å legge planer for fremtidige år i vår kommune.

Ennå har ikke de folkevalgte verken i forrige periode eller i inneværende periode tatt den store skoledebatten som MÅ tas. Med opprettelsen av den nye kommunen Orkland, er vi i en helt annen situasjon enn tidligere.

Før sammenslåingen av felles kommune benyttet flere anledningen til å bygge både nye helsetun og skoler innenfor sin kommuneøkonomi.

VI er ET LAG, nå, og vi har ansvar for å ta vare på alle deler av vår kommune!

Innenfor skole er det nye skoler som trengs i sentrum. Men FØR vi overhode kan begynne «å klatte mer», bør politikere nå først ta den store skoledebatten, for hvordan vi vil ha det i Orkland og hvordan vi skal tilby gode tjenester for våre barn og unge.

Vi kan ikke gjøre som strutsen å stikke hodet i sanden!

Akkurat nå ser sentrumsskolene ut som «et lappverk», og etter politisk flertall i juni ser det faktisk ut til at dette skal bare fortsette.

«Vi har ikke penger», sies det, og flere og flere snakker om eiendomsskatt i Orkland.

En ting vi IKKE har råd til, er å sette i gang tiltak med store økonomiske konsekvenser både for dagens – og morgendagens økonomi.

NEI, nå må politikerne ha IS I MAGEN, og gå mange runder og begynne å debattere og planlegge sammen med innbyggere, skolefolk og fagfolk om hvilken vei vi skal gå.

Ingen partier våger nok å sette skoledebatten i sine valgprogrammer til neste høst!

Men de må faktisk ha MOT til å tørre og ta denne debatten, og ta ANSVAR for god politikk som trygger oss som innbyggere, fram mot neste valg i 2023 og inn i framtiden.