Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund (PF), gikk sist uke ut i mediene og advarte om å opprette nye tjenestesteder rundt omkring i landet. Hun skriver:

«Vi vil på det sterkeste fraråde å opprette nye tjenestesteder i politiet. Regjeringens foreslåtte statsbudsjett for neste år vil gi et nedtrekk i politiets budsjett. Det gjør det verken økonomisk eller personalmessig forsvarlig å opprette nye kontorer.

Det er ikke rom for å øke antall ansatte, tvert imot er det en stor fare for at man må bemanne ned. Dette vil kunne gå ut over sikkerheten – ikke bare for borgerne, men også for de ansatte. Vold og trusler mot politiet har økt dramatisk, og behovet for å ha en patrulje i nærheten for bistand er avgjørende for å håndtere denne utviklingen.».

PF Trøndelag støtter forbundslederens tilnærming, da konsekvensene med å opprette nye tjenestesteder, når det i realiteten er et nedtrekk i politibudsjettet, vil være både uklokt og uforsvarlig. I Hurdalsplattformen ble det en enighet mellom regjeringspartiene om at inntil 20 av de 126 tjenestestedene ble nedlagt i forbindelse med nærpolitireformen skulle gjenopprettes. Flere kommuner i Trøndelag har meldt seg på og ønsker å gjenopprette sitt gamle tjenestested. I alt ble nesten 20 tjenestesteder (lensmannskontor) lagt ned i Trøndelag i forbindelse med nærpolitireformen. Et av hovedmålene med nærpolitireformen var nettopp å få politiet tettere på innbyggerne der de bor og oppholder seg. Vår erfaring er at politiet ikke har lyktes helt med dette, selv om vi har gode erfaringer med den «nye» politikontakt-ordningen.

PF Trøndelag har forståelse for at det kan være lokale utfordringer og at det er både innbyggere, ordførere, kollegaer og andre som ønsker å få etablert et av de nye foreslåtte tjenestestedene.

En kan nødvendigvis ikke sammenlikne by og bygd, de har ulike utfordringer på det aller meste, både i forhold til synlighet, tilgjengelighet, beredskap og service. Det blir litt «ja, takk – begge deler». Vi kunne gjerne tenkt oss både flere tjenestesteder og flere ansatte, men ved å prioritere å opprette nye tjenestesteder, må noe annet nedprioriteres. Eksempel på dette kan være færre operativt mannskap, færre etterforskere, lengre saksbehandlingstid osv.

Da vil det være uklokt å bruke ressurser på en «ny reform» ved å opprette nye tjenestesteder, når det ikke følger med penger til dette.

Som våre forbundsleder sier så «koster god beredskap, men dårlig beredskap koster enda mer. Det er nå vi må satse på trygghet. Ellers kan det koste oss dyrt.»

Vi trenger først og fremst flere politiansatte, ikke flere tjenestesteder.