Det er krisetid i Skaun kommune. Det krever et politisk miljø som står sammen, og at både innbyggere, politikere og administrasjon jobber sammen i søken etter hvordan situasjonen skal løses.

Regnskapet for 2023, viser at kommunen har et betydelig merforbruk. Dersom situasjonen fortsetter som nå, vil alle kommunens sparepenger være tomme innen kort tid. Det er en uholdbar økonomisk situasjon, og nå kreves det handling.

Skaun Høyre vil oppfordre til samarbeid og konstruktive innganger til diskusjoner i de vanskelige tidene som kommer fremover. Tiden er inne for å legge fra seg sine politiske kjepphester, for å heller jobbe til det beste for kommunen.

Samtidig er det nå viktig å understreke at alle steiner må snus. Her vil upopulære beslutninger bli nødvendige, og det trengs det forståelse for.

Skaun Høyre ønsker alle innspill til hvordan kommunen kan spare penger velkomne, og går inn i de kommende diskusjonene med en konstruktiv holdning.

Høyres mål er at Skaun kommune skal være en kommune med muligheter for alle. Det skal også vårt arbeid fremover gjenspeile.