Jeg foreslår at alle landets ordførere oppsøker alle institusjoner innen sin kommune der det bor personer som av en eller annen grunn ikke kan greie seg selv, de fleste av dem pga. alder.

Ordføreren skal bringe med seg et skriv som han/hun skal lese opp over høyttaler på stedet, ev. i plenum. Her skal stå følgende:

«Kjære venner, kjære beboere!

Først vil jeg få takke hver enkelt av dere fordi dere har vært blant de som har bidratt til å bygge opp landet slik vi kjenner det i dag, med fine velferdsordninger og bra økonomi for flertallet. Vi som er i arbeidsdyktig alder i dag kan ikke få takket dere nok!

Men så er det slik at de av oss som er funksjonsfriske og har en rimelig økonomi; vi har jo også krav til livet. Vi må ha våre årlige Syden-turer, vi må nesten ha en årlig storbyferie også, eller i det minste hvert andre år. Vi må ha rikelig med ingredienser til fredagstacoen vår, og vi må i det hele tatt ha råd til å gjøre det vi synes er artig. Dette forstår dere helt sikkert når dere får tenkt dere om.

Dette vil selvsagt medføre visse konsekvenser for dere. Vi må innskrenke antall ansatte ved institusjonen, og det vil merkes. Det kan selvsagt ikke lenger bli tale om å stå opp av sengen på søndager for de som ikke greier det på egen hånd eller har pårørende til hjelp. Det kan heller ikke lenger bli tale om å få en tur ut i frisk luft for den som er alene. Dere forstår sikkert også at vi må holde budsjettene på sykehjemmene, og da må vi spare på maten. Måltidene innskrenkes til det helt nødvendige. Alt ekstra må dessverre bannlyses, slik som f.eks. kaker til kaffen. Det blir heller ikke midler til overs til å skaffe underholdning av noe slag.

Det vil også komme andre tiltak som dere vil merke, men vi er sikre på at dere vil ta det med godt humør!

Dagene vil jo på denne måten bli litt gråere og tristere for dere alle, men jeg er sikker på at dere gjerne ofrer litt for at vi funksjonsfriske skal få det livet vi synes vi fortjener.

Enda en gang: Hjertelig takk for alt dere har gitt oss gjennom deres liv tidligere! Vi kan ikke få uttrykt vår takknemlighet sterkt nok! Og vi skal nevne dere ved alle festlige anledninger rundt i kommunen!

Noen må jo ha skylden for at det blir dårligere forhold for dere, og da er det rimelig at dere legger den på de gjenværende ansatte og gir dem en grundig overhaling i blant.

Hilsen ordføreren»