Snøskutere er det mange av i distriktet. Men muligheten for å få kjørt med dem, er svært begrenset. Lovlig kjøring med snøskuter begrenser seg gjerne til oppkjøring av skiløyper, samt nyttekjøring for å transportere gods til hytter i utmark. Gapkjøring for lek og moro, er strengt forbudt. Men for mange er fart og spenning med snøskuter nesten som en lidenskap, noe som innebarer at en god del skuterentusiaster velger å hive skuteren på bilhengeren, kjøre opp i høyden for så å la turtallet skrike langt inn i fjellheimen, uten at politiet har så mye å stille opp med.

Gapkjøring i utmark og i fjellet er ingen god ting. Men kanskje er det nettopp de strenge reglene her til lands som gjør at en god del fartselskere velger å gi blaffen i loven for å få utløp for sin lengsel etter fart og spenning. I Sverige har myndighetene åpnet opp for at det etableres skuterløyper, som gjør det mulig å komme seg inn i og opp på fjellet med snøskuter på lovlig vis. At det er populært, er det ingen tvil om. Mange nordmenn tar med jevne mellomrom turen over til Sverige for å få dyrket sin hobby. Med sin noe mer liberale holdning til skuterkjøring, har svenskene fått redusert den ulovlige skuterkjøringa betraktelig.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det samme så man i Skaun for en god del år siden. Det var mye gapkjøring med skuter både langs veier og i utmark. Så gikk noen skuterentusiaster sammen og snakket med grunneiere om de kunne få kjøre på innmarka deres. Disse samtalene førte til at de fikk disponere et stort, sammenhengende innmarksområde, som daværende lensmann i Skaun godkjente. Dette bidro, så å si over natta, til at det ble slutt på den ulovlige gapkjørina. Det oppsto en slags selvjustis innad i miljøet. De ble opptatt av å holde seg til «reglene», av frykt for å miste muligheten de hadde fått. Og denne ordninga fungerer også i dag.

I lys av dette er det positivt å konstatere at ski og skuter faktisk kan gå sammen. 1. april ble det kjent at Orkdal idrettslag og grunneierne i Knyken sier ja til at det kan arrangeres bakkeløp for snøskutere i alpinbakken senere denne måneden. At et slik arrangement kan finne sted i en alpinbakke, var så overraskende, ja nærmest utenkelig for folk, at de fleste trodde det var snakk om en aprilspøk, med tanke på datoen nyheten ble kjent.

Odd Johan Samskott og resten av initiativtakerne, samt idrettslaget og kommunen, fortjener ros for henholdsvis initiativet og velviljen. Det å åpne døra for motorsport på denne måten, kan være et viktig bidrag for å få bukt med ulovlig gapkjøring.