Mens 17. mai er en offentlig høytidsdag med fri fra skole og jobb og det norske flagget hevet høyt over hodene våre til taktfaste hurrarop, så er ikke samenes nasjonaldag, 6. februar, det. Samenes nasjonaldag er riktig nok en offisiell flaggdag, men altså ikke en fridag.

har både SV og MDG løftet saken inn på Stortinget, med ønske om å gi samenes nasjonaldag status som offentlig høytidsdag. Og det er sannelig på tide. Samisk kultur er nemlig en viktig del av vår felles kulturarv, og derfor vil det være både viktig og riktig å løfte dagen opp til å bli en høytidsdag med fri fra skole og jobb. Det vil bidra til å anerkjenne den samiske kulturen som en viktig og faktisk helt grunnleggende del av den norske nasjonalstaten. I tillegg vil det kunne bidra til at nye generasjoner bevisstgjøres samenes historie og identitet, som en del av vår felles identitet.

I så måte er det en berikelse å oppleve alle de unge samiske artistene som i dag bærer samedrakten med stolthet og som virkelig står fram som verdifulle ambassadører for den samiske kulturen. Mari Boine er nå godt voksen, men har på mange måter gått opp løypa for de som kommer nå. Og de er mange, og dyktige. Agnete Saba var allerede som barn bevisst på å fremme det samiske da hun og Black Sheeps vant MGP junior. Ella Marie Hætta Isaksen, også kjent fra bandet Isák, er blant landets aller største artister, og framsto som en gudsbenådet gave til norsk og samisk musikk da hun vant Stjernekamp. Keiino har også bidratt til å smelte norsk og samisk kultur sammen, både på det nasjonale og internasjonale kartet. Og de gjør det med samisk stolthet, og på en måte som gjør oss ALLE stolte.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Hvorfor er det viktig å gjøre samenes nasjonaldag til en offentlig fridag? Jo, fordi selv om vi har gitt samene en offisiell unnskyldning for all den urett som er blitt begått mot dem, så gjenstår fortsatt mye før vårt urfolk og deres kultur blir anerkjent som en del av vår felles kulturarv, som vi alle kan og bør være stolte over. Å gjøre dette til en offisiell høytidsdag, vil bidra til å i større grad smelte den samiske og norske kulturen sammen til en felles identitet. Og med tanke på at tre av fire samer også i dag opplever diskriminering og hets, så har vi fortsatt en vei å gå.

Sametingsråd Eskil Mikkelsen har uttalt til NRK at Sametinget mener at dagen ikke trenger å være en fridag. Men dessverre er det fortsatt mye som tyder på at vi andre trenger det!

Lihkku beivviin - gratulerer med dagen!