«Barn får kommentarer på hvordan de kler seg, og det vil jeg stoppe.»

Slik innleder 13 år gamle Oda et leserinnlegg i ST, der hun setter på dagsorden et problem mange unge, og ikke minst foreldre, opplever, nemlig et vanvittig kjøpepress. Er du jente og skal du være skikkelig «in» i skolegården på vinterstid i dag, så koster ytterjakken gjerne opp mot 10 000 kroner. Skal du har «riktig» T-skjorte helt innerst på kroppen, må du gjerne bla opp nærmere 1500 kroner. Galskap vil mange si. Ja, men det er nettopp denne galskapen mange unge står i hver eneste dag i skolegården. Et enormt kropps- og kjøpepress, hvor klærne du har på deg definerer deg som «in» eller «out».

Dette vil altså 13 år gamle Oda gjøre noe med. I leserinnlegget foreslår hun at skolen i Norge innfører skoleuniform, ei ordning mange land har hatt nærmest gjennom alle tider. Oda viser til at med skoleuniformer stiller alle likt, man slipper man å tenke på om klærne er moderne nok, og ikke minst slipper man å være redd for kommentarer.

foto
Ansv. redaktør Anders Aasegg Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Mange vil kanskje hevde at det vil være svært inngripende å bestemme hva elevene skal ha på seg på skolen. Ja, det er inngripende. Det er inngripende å beordre folk til å gå med munnbind også. Men man gjør det fordi man oppnår en stor gevinst ved å gjøre det. Man beskytter liv og helse. Så er spørsmålet om skoleuniformer er så viktig at det forsvarer å røre ved folks frihet til å kle seg som de vil. Svaret er ikke opplagt. Men faktum er at mange unge sliter voldsomt med å leve opp til de idealene som omgivelsene rundt setter for seg. Omgivelsene i dette bildet kan være sosiale medier, og det kan være skolegården. Disse idealene skaper et enormt press både i forhold til kropp og kleskode. Og man trenger ikke være hodelege for å skjønne at psykiske utfordringer fort kan oppstå som følge av at man ikke når opp på idealskalaen i skolegården. For det er jammen ikke lett å nå opp, når det er klesdrakter til mellom 10 000 og 20 000 kroner som setter standarden.

Oda har allerede oppnådd mye. Hun har blant annet oppnådd at orkdalspolitikeren Trude Tevik Gulbrandsen (Ap) vil ta initiativ til å løfte spørsmålet opp på den politiske dagsorden. Om ikke skoleuniform blir det endelige resultatet, har Oda uansett oppnådd å sette på dagsorden en svær viktig sak, og dermed adressert behovet for å finne ei løsning på et alvorlig problem - nemlig et ødeleggende kropps- og kjøpepress blant unge!