Språkbruken er litt merkeleg, for ein uavgjort kamp er i dei fleste høve også avgjort.

foto