Da må vi gjøre det lettere for bedriftene å ansette flere, ikke vanskeligere. Derfor vil Høyre fortsatt forenkle mer for næringslivet, fjerne byråkrati og sørge for at bedrifter har nok kapital til å kunne investere i folk og utstyr.

Det er et helt annet mantra fra den nye rødgrønne regjeringen. I statsbudsjettet fra de rødgrønne som nå er vedtatt, vil folk og næringsliv merke en stor skatteøkning fra ett år til et annet.

Spesielt overraskende er det at Senterpartiet nå går inn for å øke skattene på norskeide arbeidsplasser dramatisk. Det er SV som har fått sette farge på det politiske prosjektet til den rødgrønne regjeringen. Det vil spesielt ramme bedriftene i distriktene. Formuesskatt på arbeidende kapital er en særnorsk skatt på norsk eierskap av bedrifter, utstyr og maskiner. I praksis er det en skatt mange hjørnesteinsbedrifter rundt i landet betaler.

Før valget kunne vi lese om Ola Borten Moes besøk på Orkel i Avisa Sør-Trøndelag (1. juli 2021). Der kunne vi lese ingressen: «Ifølge NHO og Senterpartiet vil en skjerping av dagens formuesskatt gjøre livet vanskelig for lokalt og nasjonalt eide bedrifter».

Videre sa nestlederen i Senterpartiet blant annet at «Det åpenbare problemet med formuesskatten er at det er ei særbeskatning av norsk eierskap, fordi utenlandske eiere ikke betaler formuesskatt til Norge.» og «Det ligger et skille mellom det som er passive kapitalinntekter, og det som er aktivt eierskap gjennom det vi kaller arbeidende kapital. Det kan være driftsmidler, familieselskap eller kapital som er investert direkte i produksjon og verdiskaping, som vi ikke ønsker beskatning av.» Dette er jeg helt enig i, og det gledet meg å se at Senterpartiet, tross en venstredreining de siste årene, fortsatt ville føre en næringsvennlig politikk.

Dessverre var dette tydeligvis noe Senterpartiet bare sa før valgkampen, for nå skrur de til skatten på nettopp driftsmidler, familieselskap eller kapital som er investert direkte i produksjon og verdiskaping. Skatten på aksjer og driftsmidler økes fra nyttår med 67 prosent. Det bør folk som lytta til Borten Moe og Sp før valget merke seg.