At lokalbefolkningens ønsker er tilsidesatt, og at de er overkjørt av kommunen er et faktum i saken. Det skal svært sterke grunner til for at man i den grad som  her overkjører et unisont ønske fra de som bor på et sted og skal leve med den avgjørelse som blir tatt. Orkland kommune har på ingen måte  lyktes i å finne slike grunner å vise til. Under ellers noenlunde like forhold bør man i slike saker selvsagt velge som de lokale ønsker. Det er de som skal leve med resultatet.

De meldalingene som har skrevet i avisa, politikere eller ikke, føler at kommunens avgjørelser er fattet på sviktende premisser, og de synes ikke at de har fått helt tilfredsstillende svar på sine spørsmål og har kanskje en følelse av at de ikke er tatt helt på alvor. Da er det en selvfølge at de må ta saken opp på en annen måte, f. eks. gjennom avisa, og det virker litt underlig at kommunen skal refse dem for dette. Det er mulig kommunen  har sett på det gamle begrep – «angrep er det beste forsvar». Da får man kanskje bragt saken inn i et litt annet spor.

Meldalingene har ingen prestisje i saken i det hele tatt – for dem er dette realiteter, en uheldig løsning som de må leve med inn i fremtiden. Om femten år er sakens prestisje helt borte, og de som styrte med dette er også ute av bildet. Men brannstasjonen ligger der.