I 2022 er det altså 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge! Tenk det!

Dette må jo markeres. Derfor ble året 2022 døpt til skeivt kulturår, som skal feires over hele landet. Det offentlige, det frivillige, det private og ikke minst alle enkeltmennesker, inviteres til å omfavne skeivt kulturår som en del av sin virksomhet og sine aktiviteter i år - men det beste er jo om et tydelig standpunkt for mangfold, likestilling og likeverd blir en selvfølge hver eneste dag, hvert eneste år.

Vi ønsker oss et Norge for alle. Også Orkland kommune skal være en plass der alle skal føle seg frie til å være seg selv. Vi må kollektivt og hver for oss ta farvel med fordommer og diskriminering. Dette kan vi få til, med systematisk og bevisst arbeid og mot til å stå opp for hverandre. Vi mener Norge og Orkland er klare for det.

Debatten knyttet til ulike aspekter av kjønns- og seksualitetsmangfold blusser opp i media fra en tid til annen - sist, for eksempel, i forbindelse med at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har gått inn for utredning av et tredje juridisk kjønn. I slike diskusjoner fremstår det ofte som at motstemmer mot å utvide frihet for minoritetsgrupper, gang på gang slår inn åpne dører. «Skal vi fjerne ordet mor nå, da?», spør de. «Det finnes kun to biologiske kjønn!», hører vi rop om. Og helt klart, de har jo rett, har de ikke?

Poenget er at ingen prøver å nekte for de biologiske kjønnene. Debatten om kjønn- og seksualtetsmangfold handler rett og slett om mer enn kjønnsorganer. Den handler om identitet, verdighet og anerkjennelse. Den handler om å gi mennesker rom til å være seg selv. Denne jobben må selvsagt fortsatt gjøres i dag - og den må vi gjøre i lag! Akkurat som mange før oss gjorde for eksempel i 1972.

Ingen som kjemper om rett til anerkjennelse av skeive, prøver å ta noen rettigheter fra ikke-skeive. Rettigheter er ikke en sekk med poteter som blir tom hvis du deler med flere. Ingen er ute etter å «ta» mor. Det er blitt avkreftet så mange ganger at en skulle tro det var mulig å komme seg videre i denne debatten.

Vi er glade for at Arbeiderpartiet tar tydelige standpunkt som likestillingspartiet, både i den offentlige debatten og i sitt partiprogram. Som et likestillingsparti har Arbeiderpartiet en god politikk for like rettigheter for alle, uansett kjønn, funksjonsvariasjoner, bakgrunn - og også legning og kjønnsuttrykk. Ap vil forby konverteringsterapi og øke støtten til og forbedre dialogen med organisasjoner som jobber for likestilling og mot diskriminering. Vi vil også bekjempe netthets og styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse.

Dette er vi glade for. Vi ønsker å jobbe for at man også lokalt klarer å bidra til et samfunn for alle. Orkland Ap har flere ganger tatt til orde for og vedtatt uttalelser om vern mot diskriminering av ikke-heterofile/heteronormative. Herunder kan nevnes en uttalelse om diskrimineringen av homofile blodgivere, vedtatt av årsmøtet i Orkland Ap i 2021, samt en uttalelse om å anerkjenne foreldreskapet hos likekjønnede ektepar, skal behandles på årsmøtet i Orkland Ap i mars. Orkland Ap støtter initiativene som fremmer mangfold - for eksempel etableringen av OrklandsPride nylig.

Vi gleder oss til feiringen av Skeivt kulturår i år - og håper at hvert nytt år blir et godt og fritt år for alle - skeive eller ikke!