I starten av februar var det 30 år siden Stortinget vedtok at gassen fra Heidrun-feltet i Norskehavet skulle føres i land på Tjeldbergodden. Vedtaket skapte store ringvirkninger for vertskommunen Aure, men også for Hemne/Heim. Men mange av de lokale bedriftene var for små alene til å komme i betraktning, og næringslivet ble oppfordret til å slå seg sammen. «Søk samarbeid. Da står dere sterkere, og dere er i en bedre posisjon til å få oppdrag,» lød oppfordringa fra Statoil i etterkant av gassilandsføringsvedtaket.

Blant dem som grep sjansen, var Jonny Hjelen, som på midten av 1990-tallet var disponent i HOB. Han fikk med seg budskapet fra Statoil på en gasskonferanse på Kyrksæterøra, og tente umiddelbart. Han så muligheten i transporten av store mengder gass fra Tjeldbergodden, og tok kontakt med Lomundal Transport for å lodde interessen for et samarbeid. Ord ble gjort til handling i løpet av kort tid, og i 1996 så Gas Trans Hemne AS dagens lys.

Nettopp samarbeid kan på mange måter sies å være et gjennomgående stikkord for Tjeldbergodden. Kommunene Hemne, Hitra og Aure tenkte i samme baner da de valgte å stå sammen for å få Stortinget til å velge nettopp Tjeldbergodden som ilandføringssted for gassen fra Haltenbanken. «All erfaring viser at skal vi få til noe av stor betydning for framtidig samfunnsutvikling, ja da må det være positive holdninger til samarbeid,» sier tidligere Hitra-ordfører Egil Hestnes i dagens avis. Han mener samarbeidet mellom de tre kommunene var basert på åpenhet, respekt og tillit, og at det var suksessfaktoren for å lykkes.

De samme tankene gjorde også de to transportgigantene på Kyrksæterøra seg. De slo sin erfaring og kompetanse sammen, og fordelte eierskapet i det nye selskapet med halvparten hver. Ansatte ble rekruttert fra egne rekker, og nyheten om det nye selskapet ble møtt med applaus også blant fotfolket. Avtalen med AGA kom på plass, og første femårskontrakt var i boks.

Snart 30 år seinere sitter vi med fasiten i hånd, og kan konstatere at ideen om og satsinga på et samarbeid mellom de to bedriftene, som i bunn og grunn var konkurrenter, har vært en stor suksess. Og en varig suksess. Selskapet eksisterer fortsatt, og det går godt. Det startet med to biler. I dag har Gas Trans Hemne 19 biler og 30 ansatte. Omsetninga er på over 50 millioner, og bunnlinja viser solide beløp. Alt fordi lokale bedriftsledere så mulighetene, og grep sjansen.