Makta rår. Sp og Ap mot reindriftsomsyn i Orkland

foto