Skrenskjøring langs veiene har eksistert som en populær, men farlig, «sport» i Skaun i mange år. Skaunaskogen har vært ei populær «slalomløype» for denne aktiviteten om vinteren, men heldigvis er det ikke meldt om alvorlige ulykker som følge av kjøringa. Det er imidlertid bare ren flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker, noe politiet også tok konsekvensen av i fjor vinter ved å patruljere populære skrensestrekninger jevnlig.

Da denne «sporten» i fjor vinter ble utvidet til også å gjelde islagte vann, blant annet Våddan, så våknet også etter hvert politikerne. Og heldigvis skjønte de, med ordfører Gunn Iversen Stokke i spissen, at forbud og straff ikke er veien å gå. Motorinteressen og kulturen for skrenskjøring står så sterkt blant unge i Skaun, at de er villig til å ta mye risiko for å få dyrket interessen sin.

Derfor ble det tatt initiativ til å få lagt til rette for lovlig iskjøring, slik de har klart å få til i Rennebu. Ordfører Stokke ble selv med på isbanekjøring i Rennebu, og uttalte etterpå at hun vil jobbe målrettet for å få til et lignende tilbud i Skaun, med mål om å få slutt på den farlige gapkjøringa langs veiene. Penger ble lagt på bordet og organisasjonen Drive for life ble engasjert for å lage ei ramme og et tilbud for motorinteressert ungdom, samt jobbe for å få på plass et lovlig tilbud på isen.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

er en ny vinter her, og dessverre ser det ikke ut til at kommunen og Drive for life så langt har lyktes med å få på plass et isbanetilbud. Ifølge ordføreren har det blant annet vært utfordrende å få tillatelse fra alle grunneierne, men hun understreker at Drive for life er engasjert med videre og at det fortsatt vil bli jobbet for å få på plass et isbanetilbud. Men trolig vil ikke det skje denne vinteren.

Stokke og kommunen skal ha ros for at de ikke har «glemt» sine lovnader og jobber videre med å få på plass et tilbud, som er attraktivt nok til at det blir slutt på gapkjøringa langs veiene. Men her er det viktig at mens dette arbeidet pågår, så må det være god dialog med de motorinteresserte ungdommene. Mange har nemlig fått med seg det som ble sagt i fjor, og har nok derfor også hatt forventninger til at noe ville komme på plass denne vinteren. Når det ikke skjer, er det en risiko for at tilliten fra ungdommene forsvinner, og da vil man fort rykke helt tilbake til start. Stokke og co. må derfor ikke slippe denne saken, men fortsatt jobbe målrettet for å finne ei løsning - forhåpentlig vis allerede denne vinteren!