Lastebilsjåfør Arne Kvidal fra Skaun er oppgitt over den dårlige standarden på fylkesvei 709 mellom Børsa og Venn. Og alle som ferdes på strekningen skjønner hva han snakker om. Flere steder på strekningen er veien nemlig direkte trafikkfarlig. Kvidal påpeker blant annet at rett nedenfor Simsfossen kraftstasjon, noen hundre meter nord for Eggkleiva, har halve veibredden sunket betydelig. Er man ikke kjent der og havner med venstre hjulside oppå den delen av veien som ligger på fjell, og høyre hjulside der hvor det er betydelige setninger, kan man fort miste kontrollen på bilen - spesielt hvis man ikke avpasser farten. Og spesielt store, tunge kjøretøyer med høyt tyngdepunkt, kan fort få virkelige problemer.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Dette er noe som opptar mange som ferdes langs veien. Mens det var på det glatteste tidligere i vinter, kunne man på ei oppslagstavle for Skaun på Facebook lese mange innlegg om biler som hadde havnet i autovernet i en sving, rett sør for Skaun bensinstasjon. Årsaken var at doseringa er feil, veien heller i feil retning, hvilket fører til at man bare sklir ut mot autovernet når det er glatt, selv om man holder lav hastighet.

Man trenger ikke være spesielt oppvakt for å skjønne at det fort kan skje alvorlige ulykker på grunn av veiens elendige forfatning. Og dessverre er det nok ikke spesielt stor grunn til optimisme heller. Byggeleder for drift og vedlikehold i fylkeskommunen, Marit Barø, sier nemlig rett ut at det ikke er noe artig å ha ansvar for slike veier. Hun viser til at det må omfattende arbeid til for å få reparert skadene som Kvidal påpeker. Samtidig er hun enig i at skadene utgjør en fare for trafikksikkerheten, og forteller at hun har meldt problemet «oppover i systemet». Og oppover i systemet, hos seksjonsleder for drift og vedlikehold i fylkeskommunen, Endre Rudolfsen, er svaret som forventet - nemlig at det handler om penger og prioriteringer, og at ballen ligger hos politikerne.

Og hos politikerne ligger det mange lignende baller. For vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er enormt. Fylkespolitikerne kan ikke gjøre annet enn å fordele de pengene de har etter beste evne, men problemet er at potten er altfor liten. Og det er stortingspolitikernes ansvar. Og her er det faktisk å forvente at den nye regjeringa med Ap og Sp, som i åtte år nå har ropt høyt om unnfallenheten på vei hos Erna og co., legger penger på bordet slik at det går an å ferdes langs veiene også ute i distriktene, uten å risikere liv og helse. Riksveier og nye veiprosjekter får sitt, nå er det «vanlige veiers» tur!