DA COOP ORKLA fusjonerte med Coop Nordmøre i 2003, uttalte daværende disponent at det var

«et mål å være blant de ti største lagene i landet, fordi det ville gi bedre betingelser som ville komme medlemmene til gode».

COOP ORKLA har gjennom årtier vært en veldrevet kooperasjon uten særlig mange striper i lakken. Gjennom år har det vært satset på kontinuitet og kvalitet. De siste årene har laget gjennomført oppkjøp av andre lag. Orkla-riket har vokst i bredde og omfang, med påfølgende behov for friske penger.

I 2007 viste laget til investeringer de tre siste årene på 210 millioner kroner, med behov for nye 250 millioner de kommende tre åra. Det sier seg selv at investeringer i en slik størrelsesorden krever sitt av en organisasjon samme hvor veldrevet den har vært.

NEDLEGGING av butikker er ikke noe nytt og dramatisk i og for seg. Dagligvarebransjen er en av tøffeste og mest konkurranseutsatte bransjene der kooperasjonen ikke er i noen særstilling. De må først og fremst drive lønnsomme butikker. Likevel er nedleggelse av butikker dramatisk nok for de det rammer. I vårt distrikt er det Svorkmo og Vinjeøra som rammes. Begge er tradisjonsrike tettsteder på bygda som har hatt butikk så lenge mannsminnet rekker. Ikke er det snakk om utkanter heller da både Svorkmo og Vinjeøra er preget av stor gjennomgangstrafikk. At butikkene på slike steder blir lagt ned, rammer ikke bare lokalmiljøet, men er trist for distrikts-Norge generelt og de som passerer slike steder mer sporadisk.

Audhild Øye