Caverion søker i disse dager etter 15 nye ansatte i Trøndelag, hvorav to av disse skal ansettes ved avdelinga på Orkanger. Ifølge avdelingssjef Jens Olav Wikan på Orkanger, er årsaken at bedriften har mye å gjøre. Blant annet sikret bedriften seg nylig en større rammeavtale på elektro, rør og ventilasjon hos Orkland kommune.

Men den viktigste «kunden» til Caverion og mange andre, er industriaktørene på Grønøra. Virksomhetene på Grønøra står hver for seg for stor verdiskaping, men ikke minst skaper de stor verdi for hverandre. Washington Mills, som ligger litt i utkanten av industriområdet på Grønøra, fikk relativt nylig satt opp en ny produksjonshall. I kjølvannet av dette søker smelteverket etter flere ansatte, samtidig som behovet for tjenesteleveranser øker. Blant bedriftene som leverer, er Caverion, og Wikan forklarer behovet for flere ansatte med blant annet den positive utviklinga hos Washingtorn Mills.

Foto: Silje Asbjørnsen

Dette viser hvordan synergien mellom de ulike bedriftene virker, det viser hvilket lokomotiv Grønøra industriområde er. Og det som imponerer aller mest med dette lokomotivet, er hvordan man evner å utvikle seg. Grønøra har vært arena for offshoreindustrien siden 70- tallet, en industri som har utviklet seg voldsomt og som er i stadig utvikling. Men aktørene på Grønøra har med sin kompetanse og innovative satsinger klart å holde lokomotivet trygt på sporet. I tillegg har det kommet nye vogner til, blant annet Isfjord og ikke minst Norsk kylling, som til sammen representerer flere hundre arbeidsplasser. I tillegg representerer disse bedriftene et stort antall indirekte arbeidsplasser, som følge av behovet for levering av varer og tjenester.

Og det er ikke bare innen vare- og tjenesteproduksjon det skapes verdifulle synergier på Grønøra. Også innen miljø skjer det stor verdiskaping. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Norsk kylling under valgkampen, lot han seg spesielt imponere over hvordan industriaktørene i Orkland forholder seg til hverandre. «Her deler aktørene energi og skaper verdier av hverandres avfall. Her tror jeg er noe av løsningen for å skape bedre lønnsomhet i industrien vår og for å redusere utslipp ligger,» sa Støre til ST.

Det er med andre ord mange positive nyheter knyttet til næringslivet i Orkland for tida, ikke minst i forbindelse med travbaneetableringa og partnernettverket som etableres. Og en viktig aktør oppi alt dette, er også Orkland kommune, som over tiår har gitt næringslivet de riktige premissene for utvikling. Man ser med andre ord også store synergieffekter mellom det offentlige og private, som bidrar til at Orkland fortsatt kan kalle seg «Industrikommune nummer én».