Det er fire år siden.

Svar fra ordfører fikk jeg først etter flere måneder og etter et innlegg en annen forelder skrev anonymt som motsvar til et polert intervju i ST med en rektor som påsto at alle foreldre i mobbesaker ettersigende ble hørt.

Daværende ordfører sa i svaret at om vi ønsket at kontrollutvalget skulle involveres, så måtte vi si fra. Jeg svarte at det spilte liten rolle hvorvidt det ble gjort, siden vi visste at noen hadde allianser nok til at demokratiske linjer uansett ikke ville bli fulgt.

Det er ikke min jobb som mor å gå etter dette, det er nettopp politikernes jobb.

Derfor ønsker jeg politikere i Orkland lykke til i videre unnlatelsessynder. Tenk dere om! Dere må da være lei av å nikke og svare for utallige pinlige forhold? Stalinisme regnes som utdatert flere steder.

Samtidig vil jeg takke dere som har skjønt og som har forsøkt.

Når vår sak nå kom på trykk, ble jeg kontaktet av en familie som ikke tør stå fram med sin historie, nettopp fordi de vet at mennesker er hevngjerrige, og for å beskytte egne barn fortsatt ikke vil dele sine opplevelser, selv anonymt. Detaljene i deres historie består av at de under møter med skolen måtte ha med seg fastlege fordi noen oppførte seg truende under møter og at legen måtte be møter stoppet av samme grunn. Deres barn måtte under skolegangen få antidepressiva for å greie å holde ut årene ved skolen. I etterkant har denne eleven oppnådd svært gode resultater ved videre utdanning.

Jeg vet at ettertiden vil dømme hardt, jeg vet også at disse barna for alltid må bære med seg de slagene, vel vitende om at voksne i deres oppvekst unnlot å støtte dem og unnlot å heve den retten både barnekonvensjonen og generelle rettsstatlige prinsipper Norges lover gir dem.

Det er litt av et ettermæle.

Det er alvorlig.

Hva er det som driver denne trangen til å undergrave demokratiet?

Orkland har et skrikende behov for politikere.

Orkland har også behov for avisa si. Jeg er glad for at dere har tatt tak, det skulle også bare mangle. Når påstander er dokumenterbare er det greit at makta ikke slipper unna med kommunikasjonsbyråaktig tomprat på repeat.

Hvilke foreldre Orkland trenger, er en annen debatt. En særlig viktig debatt.

Alle har rom for forbedring.

Alle.

Mor til «Hanne»