På onsdag vil Skauns politikere mest sannsynlig gjøre det umulig å være pendler i Skaun.

Vi flyttet ut fra storbyen til utkantkommunen Skaun. Vi er ikke alene om å flytte til Skaun – en kommune hvor kommunen er desidert største arbeidsgiver, og før øvrig har lagt til rette for minimalt med næring. Skaun har vokst i kraft av å være en pendlerkommune. Folk bor her, og jobber en annen plass. På tross av at kommunen leverer knapt nok noe utover lovpålagt tjenestetilbud, er det en av landets dyreste kommuner å bo i. De har særs lite å slå seg på brystet for, men vi trives.

Det er betimelig å spørre hvilken styring man egentlig har hatt de siste årene, og nå må det spares – storstilt. Administrasjonen har levert ei lang liste tiltak, og politikerne må ta beslutningen. Skal jeg gjette skånes de tilbudene som det hittil har vært litt støy rundt, nettopp fordi det har vært støy. Etter hva jeg har sett, er det slik politiske beslutninger tas i Skaun.

Så her kommer det noe det ikke har vært støy rundt så langt: Åpningstiden til barnehage og SFO er foreslått redusert med 30 minutter, til 16:30. Jeg jobber i Trondheim, og har tatt buss. Det er villet politikk at kontorbygg i Trondheim bygges uten parkering. Slik er det også der jeg jobber. Skal vi følge bussruta kan jeg ta 310 kl. 15:46 fra sentrum. Da er jeg i Børsa 16:13, og har 17 minutter på å hente to barn i barnehagen. Om jeg synes det er knapt, så kan jeg ta den som går 15:16. Det gir meg 45 minutter. Kanskje rekker jeg størstemann på SFO også før det stenger?

Men så til de faktiske forhold. 15:16 er den bussen jeg prøver å ta i dag. På min holdeplass er den ofte full. I tillegg er bussen alltid forsinket, og ankommer Børsa cirka 16:15. Jeg har aldri rukket å forlate barnehagen 16:30, og vil neppe klare det senere heller.

Hvor aktiv skal Skaun gjøre seg i å være uattraktiv? Norges første pendlerkommune som gjør det umulig å pendle for alle med små barn – takk skal du ha.

For vår del er denne halvtimen nok til at kabalen ikke går opp med de jobbene vi har. Og alene er vi ikke, men med de fristene det jobbes med, er det urimelig å forvente at et FAU/SU skal rekke å komme med innvendinger. Framdriften er direkte udemokratisk, men i protokollen fra forrige formannskapsmøte, ser det heller ikke ut som at demokrati er en prioritet i det politiske Skaun – foruten godtgjørelsen, selvsagt.