Ser med stor skuffelse at Statsforvalteren har en del innsigelser til Orkland kommune om den nye  veien fra Berg til Lensvika!

Jeg kommer her med et annet alternativ som kanskje Orkland kommune bør se på, og som kanskje kan være et bedre og mer spiselig alternativ for Statsforvalteren å få vurdert!

Da valget skulle gjøres av fv 714 i gjennom Snillfjord, var det mange alternativer som ble vurdert. Det ble også vurdert fra Hitra den gangen rettfremløsningen  fra Åstan til Lensvika, som kunne vært med på å halvere reisetiden til Ørlandet landverts både fra Hitra og Frøya, samt gi tilknytningen til den omtalte Kystriksveien  som jeg tror mange ønsker seg!