Forsvarer betegnelsen «næringskommune nummen én»

foto