Elektrisitet vil ha større betydning de neste 10 årene som kommer for vårt samfunn enn tidligere. Vi som samfunn skal bruke elektrisitet til flere nye oppgaver, dessuten planlegges det nå i flere trønderske næringsparker for ny og i trøndersk målestokk store etableringer. Spennende og bra for Trøndelag!

Østlandsområdet sliter med for lite strøm for å si det mildt, og jeg har virkelig sympati med vanlige folk sin bekymring for eskalerende strømregninger. Det er bra at regjeringen hjelper de.

Men det er noe tragisk over det hele. Norge har med viten og vilje koblet seg på det europeiske kraftnettet, avgitt tildels politisk styring over kraftpolitikken i så stor grad at både stat og regjering river seg i håret i bondeanger og tømmer penger etter folk og samfunn for å berge stumpene.

Spørsmålet er om det er for sent.

Jeg savner initiativ og manglende evne og vilje til å gjøre noe med selve problemet på Østlandet. Kraftkammeret lekker mer enn hva det klarer å produsere inn. Markedskreftene har tatt overhånd, kraftselskapene har fått det som de har ønsket og situasjonen fremstår som en gordisk knute.

Litt styring over magasinfyllingene som det foreslås hjelper Østlandet neppe tilbake til normale kraftpriser. Den gordiske knuten må kappes, markedet temmes og nasjonal kontroll gjenopprettes. Ta styring gode regjering!

Et av tiltakene som det pekes på fra flere debattanter i riksmedia er større overføringskapasitet fra Midt-Norge og fylkene lengre nord. Skal vi trøndere sitt stille i båten og aksepter at en landsdel som er så ute av energimessig balanse skal koble seg til oss? Og gjennom det påføre næringslivet og innbyggere i Trøndelag høyere kraftpris? Svaret blir nei fra meg til det.

Et normalt samarbeid må være tuftet på at alle parter tjener på det. Her er det vel bare kraftselskapene i Midt-Norge som vil tjene på en slik nettutbygging mellom landsdelene. Våre kraftselskap skal forøvrig skal ha en stor del av æren for å ha bidratt til å sikre Midt-Norge med kraft med en relativt lav fortjeneste. De har vært samfunnsbyggere fram til nå. Men de fristes sikkert av prisene på Østlandet.

Nå må Østlandet gjøre det Midt-Norge måtte gjøre når kraftkrisen kom til vår landsdel for 15 år siden, med etableringen og utbyggingen av Ormen Lange med gasseksport til England.

De fleste i Trøndelag innså at det kom ikke noen andre og løste kraftunderskuddet for trønderne den gangen. De fleste politiske partiene var enige om at det måtte bygges ut mer kraft i Trøndelag hvis man skulle komme problemet til livs samtidig som man styrket overføringslinjene.

Tomas Iver Hallem er fylkesvaraordfører og representerer Senterpartiet. Foto: Privat

I dag litt over 15 år sener er vi der.  Det er bygd ut mye vindkraft i Trøndelag sammen med en betydelig mengde småkraft som samlet har gitt regionen et kraftoverskudd.

Derfor må kraftoverskuddet komme Trøndelag til gode!

Kraftoverskuddet må brukes til utvikling av det trønderske næringslivet og samfunnet.

Det er noe naivt og fornektende å ikke innse at kraftproduksjon er regionpolitikk i Norge.

Rikelig med strøm kan være en sterk bidragsyter til en positiv utvikling i en region hvis den foredles   på en riktig måte. For lite strøm kan føre til lidelse for folk og næringsliv i de regioner hvor politikerne ikke har vært aktsomme når energipolitikken har blitt operasjonalisert og gjennomført.

Derfor kan det ikke være noe lite å forlange fra Trøndelag at det ikke kan blir noen nye overføringslinjer til Østlandet med mindre at det også vises vilje og handling til å legge tilrette for ny utbygging av billig elektrisk kraft, slik at Østlandet blir en positiv bidragsyter til energifelleskapet i Norge. Dessuten må regionen begrense sin evne og vilje til å eksportere sin egen elektrisitet til kontinentet og Storbritannia, områder som mangler energi og som alltid vil måtte betale mere for hver KW enn hva vi har vært vant til i Norge og som har vært en av våre konkurransefordeler her i Trøndelag.