Da Coop flyttet ut fra det gamle butikklokalet på Fannrem og inn i en ny og moderne butikk noen steinkast unna i 2017, ble både butikklokalet og det ærverdige gulbygget i tilknytning til butikken stående tomt. Folk på Fannrem var glad for å ha fått en ny og moderne butikk, men samtidig kunne man fornemme en tristhet over at det mest markante sentrumsbygget sto forlatt og tomt.

I februar i fjor kunne ST bringe nyheten om at eiendommen var solgt til Vormstad utbyggingsselskap, et selskap eid av brødrene Per og Morten Opøyen. På det tidspunkt kunne ikke brødrene Opøyen avsløre hvilke planer de hadde med eiendommen, annet enn at de ville rive hele bygningsmassen, inkludert gulbygget fra 1934, og bygge nytt.

I forrige uke kunne ST avsløre hvilke konkrete planer Vormstad utbyggingsselskap har for eiendommen. Totalt på den 4,2 mål store tomta planlegges bygningsmasse som inneholder både næringsareal og til sammen 29 leiligheter. Nyheten ble mottatt med stor glede fra folk på Fannrem. Ikke minst ble planene for gulbygget mottatt som en kjempepositiv nyhet. Nå skal bygget beholdes, og planen er å renovere det nesten hundre år gamle bygget nærmere originalen enn det man ser i dag. Også her er det snakk om næring i første etasje, og bolig i etasjen over.

En viktig årsak til at utbyggeren nå ikke bare ønsker å bevare dette signalbygget, men faktisk i større grad gjenskape det i sin opprinnelige stil, skjer mye takket være Kjell Rønningsbakk. Han har gjort en imponerende innsats med å bringe til torgs historien til bygget, slik at utbyggeren har fått nødvendig underlag for å kunne planlegge ei restaurering. Det fortjener Rønningsbakk ros for. Ros fortjener også Vormstad utbyggingsselskap, som har vist evne og vilje til å kombinere potensialet for kapitalisering med historie og lokal tradisjon.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Utbyggingsprosjektet på Fannrem har høstet stor applaus fra lokalsamfunnet. Det er forståelig og på sin plass, da prosjektet gir positiv næring til optimismen som allerede råder på Fannrem etter bygginga av nytt regiontravanlegg, samt andre planer som spirer til vekst. I dette bildet hører det med at Bjørn Asbøll, innehaver av Best-stasjonen, planlegger å bygge ut med et spisested med plass til 50 gjester. Med andre ord, det skjer ting på Fannrem som det er all grunn til å glede seg over.