Dere fikk satt dagsorden for hva dere savner, hva som er bra og utfordringer med at alle ikke kan ta del i tilbudene som finnes i Orkland. Både ungdommen selv og oss frammøtte mente er at det er godt nok tilbud innenfor ulike idretter i kommunen, som blant annet fotball . Derfor mener vi i MDG Orkland at kommunen bør si nei til Nils Arne Eggen Arena og begynne å gi ungdommen andre tilbud.

Orkland har flere innendørshaller og kunstgressbaner, og vi ser at vi nå må vri på pengebruken og vurdere nøye hvor vi bruker hver eneste krone. Det var flere tilbud som ungdommen mente mangler eller er for dårlig. Det kom ønsker om blant annet tilbud innenfor e-sport og motorsport.

Samtidig gjør et altfor dårlig utbygd kollektivtilbud at ungdom i ulike deler av kommunen ikke kan ta del i en del aktiviteter. Ungdommen ønsker seg også flere møteplasser der de kan treffes. Møteplasser hvor det er lov å bare snakke og være seg selv uten for mye organisering og tilrettelegging.

Derfor ønsker MDG Orkland et større fokus på flere tilbud til ungdom, som ungdomsklubber, musikk- og kulturtilbud. Det er gode tilbud for ungdom når det gjelder idrett i kommunen, men mange har også andre interesser og noen er heller ikke interessert i idrett. Ikke minst er mange interessert i e-sport, som er en sterkt voksende sportsgren internasjonalt.

Nils Arne Eggen Arena er et enormt kostbart prosjekt, som involverer en fylkeskommune som sliter med den samme økonomiske realiteten som kommunen. MDG Orkland vil allerede nå si nei til dette prosjektet da vi ikke ser at dette hverken er nødvendig eller mulig å gjennomføre, samt at vi mener vi nå bør lytte til hva ungdommen ønsker seg, nemlig andre tilbud i tillegg til idretten.